2 DNI NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI DO CEEB

Do 30 czerwca br. musimy złożyć deklarację do systemu Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Złożenie takiego dokumentu jest obowiązkiem każdego

  • mieszkańca także naszej gminy. Zbiór wszystkich wniosków pozwoli na uzyskanie informacje w kwestii sytuacji w mieszkalnictwie oraz monitorowanie efektywności wdrażania uchwały antysmogowej,  a zarazem będzie podpowiedzią do programu wsparcia finansowego wymiany kotłów.
    W deklaracji musimy złożyć wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.
    Deklarację można pobrać i złożyć przez profil zaufany, e-dowód lub poprzez stronę www.zone.gunb.gov.pl.

Wypełniony dokument można też złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Blachowni.