WIOSENNY PRZEGLĄD PLACÓW ZABAW


Gminne place zabaw są już mocno oblegane przez dzieci. Tradycyjnie w maju pracownicy ZMK dokonają przeglądów urządzeń zabawowych. W piaskownicach zostanie wymieniony piasek.