W ŚRODĘ SESJA ABSOLUTORYJNA

To będzie jedna z ważniejszych sesji w tym roku. Burmistrz Blachowni jako organ wykonawczy, zgodnie ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ma obowiązek przedstawić Radzie i Mieszkańcom Raport o stanie gminy za miniony rok. W środę Rada podejmie trzy ważne uchwały: o sprawozdaniu finansowym, wotum zaufania oraz uchwała absolutoryjna. Przed głosowaniem nad raportem o stanie gminy powinna odbyć się debata.


Raport o stanie gminy to 156 stronicowy dokument, który jest podsumowaniem działalności burmistrza w przedmiocie realizacji uchwał rady gminy, stanu finansowego gminy, polityki inwestycyjnej, programów, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz samej strategii gminy. Dokument prezentuje jak wciągu ostatniego roku zaszły zmiany.
-W rankingach krajowych, na tle innych gmin, Blachownia pnie się w górę. Wśród 606 gmin, Blachownia (wydatkach inwestycyjnych) skoczyła o 53 pozycje w górę i teraz zajmujemy 153 miejsce w kraju. W rankingu pozyskiwania środków europejskich jesteśmy na 547 pozycji, na 2477 gmin – mówiła na połączonych Komisjach burmistrz Sylwia Szymańska.
Według skarbnika Edyty Hoppe kondycja finansowa Gminy jest dobra. Sama pandemia nie miała większego wpływu na finanse naszej gminy.

-2020 był rokiem oszczędzania. Jednak z uwagi na niepewność jutra ograniczyliśmy wiele wydatków bieżących. Nie było imprez masowych. Urzędnicy nie dostali żadnych podwyżek, a zaoszczędzone środki zostaną przeznaczone na inwestycje – dodała burmistrz Szymańska.


Do najważniejszych zdań w 2020 roku była odbudowa chodnika przy Sienkiewicz 378 tys. zł, budowa ul. Księżycowa – 213 tys. zł , ul. Pogodnej – 153 tys. zł, ul. Chrobrego – 142 tys. zł, budowa remont ul. Korcza – Bankowa – Żeromskiego – 144 tys. zł, budowa parkingu przy Żeromskiego za 85 tys. zł. W zeszłorocznym budżecie wygospodarowano też środki na dokumentację projektową na remont biblioteki miejskiej, budowę ul. Helskiej oraz odwodnienie ul. Kubowicza (garaże). Część środków poszła na uzupełnienie oświetlenia ulicznego i budowę boiska w Cisiu. Sporo pieniędzy pochłonęła realizacja projektu rekultywacji zbiornika wodnego i modernizacja stanicy wodnej po północnej stronie zbiornika. Tradycyjnie nie zabrakło środków na budżet obywatelski – 314 tys. zł. i fundusz sołecki.
-Nasi Mieszkańcy w poprzedniej edycji złożyli aż 32 wnioski co świadczy o dużym zainteresowaniu. Największe zadanie z BO to tężnia za blisko 169 tys. zł, dofinansowanie zakupu samochodu dla OSP Cisie ponad 30 tys. zł czy poprawa bezpieczeństwa i estetyki sołectwa Gorzelnia Stara – ponad 24 tys. zł – wyjaśniała burmistrz Sylwia Szymańska.

Najważniejsze wiadomości w postaci specjalnego informatora, a dotyczące jak Blachownia się zmieniała w 2020 roku, do mieszkańców dotrą jeszcze w tym tygodniu.