URZĄD MIEJSKI PRZYPOMINA O BUDŻECIE OBYWATELSKIM


Jak informuje UM w Blachowni, jak co roku, na budżet obywatelski nasza gmina przeznaczy kwotę 350.000,00 zł. Nabór wniosków potrwa do 6 lipca.
Należy podkreślić, że w dotychczasowych sześciu edycjach BO zrealizowano lub przygotowuje się do realizacji łącznie 100 zadań na ogólną kwotę ok. 2 mln zł. Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia. Budżet Obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych.

Poniżej prezentowany jest harmonogram działań oraz kwoty przeznaczone na poszczególne obszary. Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w procesie realizacji budżetu obywatelskiego w 2022 roku.

.