BURMISTRZ BLACHOWNI Z ABSOLUTORIUM

Rozpoczęła się sesja Rady Miejskiej w Blachowni. Burmistrz Sylwia Szymańska prezentuje 157. stronicowy „Raport o Stanie Gminy Blachownia za 2020 rok”.


Po trzykrotnym głosowaniu 13. „za” przy 2. wstrzymujących się, radni udzielili burmistrz wotum zaufania, zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz udzielili absolutorium za wykonanie budżetu za 2020 rok..


Życzenia i gratulacje od radnych.

-Bardzo dziękuję Państwu Radnym za udzielnie mi wotum zaufania i absolutorium – mówiła na zakończenie sesji burmistrz Sylwia Szymańska. Dziękuje też Mieszkańcom Gminy za mandat społeczny, za to, że mam możliwość działania i pracy na rzecz naszej społeczności. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Dziękuję Urzędnikom, Sołtysom, Pracownikom jednostek organizacyjnych, placówek oświatowych, Stowarzyszeniom i Organizacjom za wspaniałą współpracę. Wszystkim, którzy codziennie mnie wspierali dziękuję za to, że są. Dzięki Wam wszystkim dzisiejszy sukces jest wielką satysfakcją i motywacją do dalszego działania.