STAROSTA ROZDAŁ STATUETKI


Tegoroczne statuetki starosty częstochowskiego rozdane. Zaskoczeń nie było.

Wyróżnienia trafiły:
w kategorii samorządność oraz polityka społeczna – Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.
Kategoria przedsiębiorczość – Piotr Bąbelewski, dyr. Zakładu Cementowni Rudniki – CEMEX Polska Sp. z o.o.
Kategoria edukacja i kultura – Lilla Deska – dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej
oraz Teatr „DRATWA” z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.
Kategoria sport i turystyka – Klub Sportowy „DRAGON” w Janowie.
Inne szczególne osiągnięcia i wydarzenia – Ochotnicza Straż Pożarna w Mykanowie.
Wyróżnienie za szczególne zasługi dla powiatu otrzymał ks. Stanisław Rospondek.

Trzy osoby z gminy Blachownia, które od różnych organizacji otrzymały propozycje kandydowania do nominacji odmówiły tego zaszczytu.