INTERPELACJA – NIEZABEZPIECZONY LICZNIKWłaściciele garażów w pobliżu tzw. rybaczówki zwracają uwagę na źle zabezpieczony jeden z liczników.


Na ścianie garażu są 4 liczniki. Trzy z nich, zdaniem zgłaszających problem, należą do zakładu energetycznego, i choć są bez szybek to chociaż zamknięte.

Dolny licznik po lewej stronie należy do gminy i jest zamknięty na… plastikową nakrętkę. Co oznacza, że każdy może mieć dostęp do przewodów elektrycznych co może stanowić niebezpieczeństwo. Czy przewody są pod napięciem nie sprawdzałem.


Na prośbę zgłaszających problem proszę o lepsze zabezpieczenie licznika.