NAJMŁODSZE DZIECI WRACAJĄ DO SZKÓŁ


O takich tłumach i to w jednym pomieszczeniu dzieci i nauczyciele na razie mogą pomarzyć. Być może coś się zmieni 1 września.


Póki co od poniedziałku 25 maja do szkół wracają tylko dzieci najmłodszych klas (I-III). Odmrażanie placówek oświatowych, pod koniec roku szkolnego, to zdaniem rządu odmrażanie gospodarki. Chodzi o to aby rodzice mieli z kim zostawić swoje dzieci, a sami poszli do pracy. Ci rodzice, którzy uważają, że jest za wcześnie na posyłanie pociech do ław szkolnych nadal będą otrzymywać zasiłek opiekuńczy na opiekę nad dzieckiem do lat ośmiu.

W Blachowni wszystkie szkoły są przygotowane na przyjęcie uczniów. Zgodnie z rozporządzeniem MEN będą to zajęcia dla uczniów klas I-III opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych. Co z obowiązkiem realizacji podstawy programowej w tym czasie? To według ministerstwa edukacji muszą wymyślić sami dyrektorzy szkół.


Przed wejściem do szkoły każde dziecko będzie mieć mierzoną temperaturę. Na wypadek jakiś zachorowania dziecka dostępna będzie specjalnie przygotowana izolatka.
Ile maluchów w poniedziałek przekroczy mury szkolne w naszej Gminie? Trudno powiedzieć – usłyszałem w Urzędzie Miejskim. Wiadomo, że dyrektorzy i wychowawcy mają deklaracje rodziców, ale sytuacja jest tak rozwojowa, że nie można dokładnie powiedzieć czy będzie ich jeszcze więcej czy wręcz przeciwnie mniej. Wszystko rozstrzygnie się prawdopodobnie w poniedziałek. Wiadomo, że zajęcia będą prowadzone z najwyższymi procedurami bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami GIS i MEN.


Co ważne możliwe też będą konsultacje dla uczniów klas 8 z nauczycielami wszystkich przedmiotów zdawanych na egzaminach. Poradnictwa czy doradztwa będą mogły się odbywać w grupach lub indywidualnie, także telefonicznie.
Działalność wznawiają też biblioteki szkolne.