GMINNE KONSULTACJE ŚMIECIOWE


Od 28 maja rozpoczną się konsultacje w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie naszej Gminy oraz uchwał w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Szczegóły podane są na BIP blachownia.pl. Konsultacje potrwają do 12 czerwca.