LEPSZA EDUKACJA

Do 16 września dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 i do 19 września dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 (Ostrowy), potrwa rekrutacja do projektu „Lepsza edukacja szansą na lepszą przyszłość uczniów”.
Czas jego realizacji od 1 września 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Wartość projektu ponad 802 tys. zł w tym współfinansowanie EFS ponad 722 tys. zł. Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariatach szkół.