KRÓTKA NADZWYCZAJNA SESJA


Radni na dzisiejszej sesji podnieśli rękę za zmianami w tegorocznym budżecie gminy, a tym samym za poprawkami w wieloletniej prognozie finansowej. Trzeci raz głosowaliśmy nad propozycją nazwy ulicy „Jagodna”. Niestety nie tylko ja w tej nazwie „Jagodna” widzę rysy. Za odrzuceniem nadania takiej nazwy zagłosowało 9 radnych, przeciw było 4, a 2 wstrzymało się.