I PO SESJI


Na pierwszej, powakacyjnej sesji radni m.in. przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z okazji międzynarodowego dnia psa przyjęli program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie naszej gminy oraz uchwalili zmiany w budżecie gminy. Dodatkowo dali zielone światło dla mieszkańców, którzy wnioskowali, aby ich ulica nazywała się Sezamkowa. Propozycja ul. Jagodnej zgłoszona przez jednego z mieszkańców w głosowaniu nie przeszła. Radni nie do końca wiedzieli czy wnioskodawcy chodziło o nazwę Jagodna od jagody (co stylistycznie jest błędną nazwą) czy może jest ona związana z przedchrześcijańskim świętem płodności, a dzisiaj 2 lipca Matki Bożej Jagodnej czy też chodziło o nazwę od góry w Sudetach Środkowych „Jagodna”.