POWOLI RUSZAJĄ DODATKI OSŁONOWE – DLA KOGO?

Od 7 stycznia można składać wnioski o dodatki osłonowe. W Blachowni zadanie to będzie realizować Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Data 7 stycznia to teoria bowiem w tym dniu urzędy nie pracują, a placówki opieki społecznej do tej pory nie mają druków.

Co to są dodatki osłonowe?

Dodatki osłonowe to rządowa tarcza antyinflacyjna. Ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Na takie wsparcie finansowe mogą liczyć te osoby, które będą spełnić kryterium dochodowe. Dodatek osłonowy otrzymają osoby, których dochód miesięczny nie przekracza 2.100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego 1.500 zł w przypadku gospodarstw, w których jest więcej osób.

Na jak duże świadczenia można liczyć?

Najmniejsza rekompensatę 400 zł otrzyma gospodarstw domowe jednoosobowe. 600 zł będzie dla gospodarstwa, które liczy od 2 do 3 osób. 850 zł dla gospodarstwa, w którym jest 4 lub 5 osób. Najwięcej bo 1.150 zł będzie dla gospodarstwa, w którym jest co najmniej 6 osób. Jeśli czyjeś dochody w gospodarstwie domowym przekroczą określony limit to świadczenie będzie wypłacane w wysokości równej różnicy między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód. Jeśli ta różnica będzie mniejsza niż 20 zł, dodatek nie zostanie wypłacany.

Gdzie i jak składać formularze?

Mieszkańcy Blachowni wnioski będą mogli składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w budynku ZMK przy ul. Miodowej 4a. Odpowiedni wniosek można przesłać na skrzynkę ePUAP np. z Urzędu Miejskiego. Dokument ten dalej zostanie przekazany MOPS-owi. Tak naprawdę pierwsze wnioski będą przyjmowane 10 stycznia bo do tej pory ośrodek nie ma druków. Ale to nie pierwszy raz rząd ceduje coś na samorządy bez wcześniejszego przygotowania.
Szczegółowe informacje na temat składania wniosków czy warunków przyznawania dodatku osłonowego można uzyskać pod numerami telefonów ośrodka 34 327-18-05, 34 320-41-76, 34 327-15-69 od poniedziałku do piątku od godz. 7 do 15.

Termin składania wniosków?

Wnioski składamy najpóźniej do 31 października 2022 roku. Jeśli zmieścimy się w pierwszym terminie czyli do końca stycznia złożymy wniosek to dodatek finansowy otrzymamy w dwóch transzach – do 31 marca i do 2 grudnia. W przypadku złożenia wniosku po 31 stycznia, ale nie później niż 31 października to dodatek w całości zostanie nam wypłacony do 2 grudnia 2022 r.