DODATEK OSŁONOWY – DO 31 PAŹDZIERNIKA

Do 31 października br. można składać wnioski na dodatek osłonowy. Dodatek osłonowy to forma wsparcia finansowego dla osób o niskich dochodach. Jego celem jest zniwelowanie gospodarstwom domowym rosnących cen energii i gazu.

Osoby, które złożyły wniosek do 31 stycznia 2022 roku oraz od 1 lutego do 31 lipca br. dochód będą miały naliczany z 2020 rok. A wniosek złożony po 31 lipca będzie obliczany z 2021 roku. I co ważne trzeba mieć wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynku CEEB. Wiadomo, że rządowy dodatek osłonowy nie wszyscy otrzymają. Bowiem uzależniony jest od wysokości dochodu i liczby osób w gospodarstwie domowym.

Dopłaty do prądu czy gazu będą dla:

-jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł, przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,

gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł, przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1.062,50 zł przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę,

-gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1.150 zł/ 1.437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1.500 złotych miesięcznie na osobę.

Świadczenie to mogą otrzymać również osoby, które nieco przekroczyły kryterium dochodowe. W takiej sytuacji kwota dodatku osłonowego będzie pomniejszona o kwotę przekroczenia, przy czym minimalna kwota dodatku osłonowego to 20 zł.

Wsparcie mogą dostać zarówno osoby mieszkające w blokach jak i w domach jednorodzinnych. Mieszkańcy naszej gminy wnioski mogą składać w Urzędzie Miejskim lub MOPS. Dokument można złożyć także elektronicznie przez system epuap, wysłać pocztą lub zanieść osobiście do urzędu. Nie wymaga on wydania pozytywnej decyzji przez gminę. Natomiast jeśli będzie odmowa przyznania wniosku czy trzeba będzie go uzupełnić wtedy z MOPS czy Urzędu trafi do nas informacja.

źródło www.gov.pl

Komentarz

Zatem mamy kolejne podzielenie narodu. Kolejna rządowa obietnica nie dotyczy wszystkich rodzin, których dotknęły podwyżki cen energii i gazu.