BUDŻET NA 2021 ROK UCHWALONY

Rada Miejska Blachowni uchwaliła budżet na 2021 rok. Za przyjęciem projektu budżetu głosowało 13 radnych wstrzymały się 2 osoby. Łączne dochody naszej Gminy zaplanowaliśmy na ponad 57,5 mln zł. Szacowane wydatki to 58,1 mln zł. Gmina planuje zaciągnąć kredyt w kwocie 2 mln zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego. Wydatki inwestycyjne – 4,5 mln zł. W sumie gmina w 2021 roku chce realizować 30 zadań.

-Przedstawiony przeze mnie projekt budżetu gminy Blachownia na rok 2021 powstał w czasie szczególnie trudnym dla wszystkich samorządów w Polsce – mówiła na sesji przed głosowaniem burmistrz Sylwia Szymańska. -Zakres i skutki sytuacji społecznej i ekonomicznej wywołanej trwającą przez większość tego roku pandemią nie pozostał również bez wpływu na uwarunkowania finansowe, z którymi musimy się zmierzyć w nadchodzącym roku. Mimo tego przy wspólnej pracy udało się uchronić mieszkańców gminy przed wzrostem podatków i opłat lokalnych oraz zaproponować ambitny na te trudne czasy plan wydatków – również tych dotyczących nowych i oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, bez nadmiernego obciążenia budżetu nowymi zobowiązaniami.
Proponuję zatem, aby dochody budżetowe zamknęły się kwotą 57,5 mln zł – w tym dochody bieżące 55,5 mln zł, a majątkowe nieco ponad 2 mln zł. Wydatki łączne mają sięgnąć kwoty 58,1 mln zł, z czego wydatki bieżące 53,6 mln zł, a wydatki inwestycyjne blisko 4,5 mln zł, co pozwoli wykonać ponad 30 zadań. Zaproponowana konstrukcja planu finansowego gminy na 2021 rok pozwala zachować płynność i stabilność sytuacji finansów publicznych w dobie szczególnych warunków związanych z uszczupleniem dochodów samorządowych, a jednocześnie zapewnić zrównoważony rozwój naszej gminy.
Szanowni Państwo, przedstawiając ten najważniejszy dokument finansowy dla naszej wspólnoty lokalnej pragnę jednocześnie podziękować wszystkim Państwu Radnym za konstruktywną i odpowiedzialną pracę nad jego założeniami. Mając na uwadze pozytywną opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej oraz wyrażone przez poszczególne komisje rady miejskiej pozytywne opinie o przedstawionym projekcie proszę Państwa Radnych o przyjęcie budżetu gminy Blachownia na 2021 rok – zakończyła burmistrz.


Za przyjęciem przyszłorocznego budżetu, za dalszym rozwojem gminy i inwestycjami głosowało 14 radnych.