SPRAWA DZIAŁEK – BURMISTRZ PRZEKONUJE RADNYCH


Na dzisiejszym posiedzeniu Komisji Budżetu radni burmistrz Blachowni dali zielone światło na sprzedaż nieruchomości gruntowej przy ul. Starowiejskiej i 1-go Maja, z wyłączeniem działki nr 76/4 czyli wjazdu za dawną bibliotekę i komisariat policji.


Sprawa dzierżawy na 20 lat nieruchomości po północnej stronie zbiornika jest odroczona. Bo jak się okazało działka nr 197 pod samą gastronomię ma nie ponad 2 ha, a ponad 1 ha. Burmistrz Sylwia Szymańska mówiła na komisji, że w sprawie wielkości działki zaszło nieporozumienie, ale co warto wspomnieć terenem za zbiornikiem interesuje się blisko 20 inwestorów, w tym 2-3 z większą kasą. Chcą oni zainwestować nie tylko w gastronomię, ale być może stworzyć mały park linowy oraz inne atrakcje dla dzieci.

Działka od południowej strony, tam gdzie stoi część starego hangaru wodniaków, ma iść na sprzedaż, a nie pod dzierżawę na 20 lat. Tak zdecydowali radni.


Na komisji radni powiedzieli „nie” sprzedaży działki nr 1037/2 czyli tam gdzie kiedyś mieściło się stare targowisko między ul. Korczaka i Sportowej. Głosowanie 4:5. Argumenty – rodzice przyjeżdżający do szkoły z dziećmi nie mają gdzie parkować. Zatrzymywanie się na ul. Bankowej przed szkołą z miejsca jest „zauważane” przez policję. I jeszcze ważna kwestia, jeśli w hali sportowej są organizowane duże imprezy zmotoryzowani nie mieliby gdzie parkować autokarów, a dotychczas parkowali albo pod lasem, albo od strony Kubowicza. Gdyby między Korczaka, a Sportową miałby jednak stanąć blok mieszkalny (gmina chce ten teren sprzedać w przetargu deweloperowi), to dojdą koleni zmotoryzowani, którzy także będą mieli kłopoty z parkowaniem.


Jednak najważniejsze głosowania odbędą się na środowej sesji Rady Miejskiej w Blachowni.