BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu delegatura w Częstochowie zaprasza zainteresowanych na bezpłatne porady prawne. Związane są one
z Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka. Rozmowy z radcami prawnymi odbędą się 2, 3
od godz. 16-18 a w sobotę 4 grudnia od 11 do 13.
Jak powiedział mi mec. Jacek Będkowski, wicedziekan Izby Radców Prawnych w Opolu – Delegatura w Częstochowie, porady
nieodpłatne mogą dotyczyć niemal każdego problemu, łącznie z rozwodami czy sporami majątkowymi. Spotkania będą się odbywać w budynku Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu przy ul. Zbierskiego oraz w siedzibie Izby przy ul. Sułkowskiego.