SPOTKANIE PRZEDBUDŻETOWE

Zanim zostanie skonstruowany projekt budżetu naszej gminy na 2022 rok burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska spotyka się z radnymi w ich okręgach wyborczych. Chodzi o porozmawianie o priorytetowych i tych drobnych inwestycjach na zbliżający się rok. Jest to też dobra okazja, aby podyskutować z napotkanymi mieszkańcami.


Dzisiaj razem z radną Małgorzatą Bernat rozmawialiśmy z Panią burmistrz o naszych propozycjach do budżetu. Mimo że czasami mieliśmy odmienne zdanie, na dane zadanie, to takie spotkania są znakomitym pomysłem, aby jeszcze lepiej poznać własne wizję jak widzimy dalszy rozwój naszej Blachowni.
Podczas spaceru i ponad dwugodzinnej rozmowy padły propozycje budowy nowego parkingu przy ul. ks. Kubowicza, nowego chodnika na skwerze przy ul. Sportowej, położenie nowej nakładki asfaltowej w alei Jerzyka, zagospodarowanie zaniedbanego miejsca za przystankiem w pobliżu sklepu pepco, odwodnienie ul. ks. Kubowicza w miejscu dawnego torowiska, gdzie często z samochodu kupcy handlują warzywami i owocami czy montaż nowego urządzenia na terenie siłowni pod chmurką przy ul. Sienkiewicza 7 i 9.


Oczywiście są to czasami pobożne życzenia. Bo wiadomo gmina nastawia się przede wszystkim na realizację dużych inwestycji przy zewnętrznym dofinansowaniu. Odwodnienie czy naprawy kolejnych dróg. A jeśli zostanie trochę pieniędzy to burmistrz uwzględni propozycje radnych.
Spacer w trójkę wzdłuż ul. Sienkiewicza ujawnił, że ławeczki, które miały służyć starszym osobom, idącym do ośrodka zdrowia, służą także do spożywania alkoholu. Potem butelki niestety „wędrują” za ławki do lasu. Obraz straszny. Przy okazji zauważyliśmy kradzież jednej ławeczek.
Dziękuję Pani burmistrz za konstruktywne rozmowy i potrzebne spotkanie.