RANKING ZAMOŻNOŚCI POWIATÓW, MIAST, GMIN I WSI

Dwutygodnik Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” prezentuje ranking zamożności miast wojewódzkich, powiatów, miast i gmin. W rankingu uwzględniono dochody własne samorządów. Nie wzięto pod uwagę wpływów z dotacji celowych i unijnych. Dane pochodzą z lipca 2019 roku.
Najbogatszą gminą w Polsce od kilku lat jest Krynica Morska. Tam dochód na jednego mieszkańca wynosi 19.531 zł. Kolejne miejsca też zajmują nadmorskie miejscowości Mielno i Dziwnów, a czwarte sudecki Karpacz.


Wśród najuboższych gmin znalazła się Blachownia. Dochód na jednego mieszkańca w naszej gminie w 2019 roku wyniósł – 2.782 zł. Ewidentnie widać, że brakuje nam dużych zakładów pracy skąd do kasy gminy napływałyby podatki. W zestawieniu tym nieco lepiej wypadły gminy Koniecpol, Krzepice czy Szczekociny. Wśród powiatów słabo zaprezentował się Myszków.
Warto przypomnieć, że wśród liderów samorządowych inwestycji 2017-2019 Blachownia prezentuje się zgoła odwrotnie. W 2015 roku z 298 miejsca w ciągu 4 lat wspięliśmy się na 151 miejsce w kraju. W woj. śląskim, aż na 11 miejsce.