OCZYWISTA OMYŁKA PISARSKA

Mieszkańcy informują mnie o tzw. literówce na tablicy w tekście regulaminu korzystania z siłowni. Zapewne ten błąd zostanie szybko poprawiony. Mieszkańcom dziękuje za czujność.