BLACHOWNIA MOŻE BYĆ WZOREM JAK NALEŻY WSPIERAĆ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – MÓWIŁ SENATOR RYSZARD MAJER PODCZAS UROCZYSTEGO OTWARCIA DZIENNEGO DOMU POMOCY

„Wrażliwość na osoby starsze jest istotną cechą cywilizacji. Cywilizacja będzie się rozwijała, jeśli potrafi szanować rozsądek, mądrość osób starszych”. Papież FRANCISZEK


I taki rozsądek oraz mądrość widać w Blachowni, która nie pierwszy raz pokazuje, że seniorzy są ważną częścią życia społecznego w gminie. Takim dowodem może być otwarcie kolejnej placówki dla seniorów tym razem jest to Dzienny Dom Pomocy przy ul. Sienkiewicza 15. Placówkę będzie prowadzić Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie. W ośrodku tym przez 5 dni w tygodniu od godz. 8 do 16 będą przebywać seniorzy z naszej gminy. Projekt „Nasz dom – nasza szansa” dla 24 osób to rzeczywiście szansa dla tych, którzy chcą ciekawiej spędzić czas.


-Dziękuję za wsparcie, motywację i wiarę, to bardzo ważny i szczęśliwy dzień, spełniają się marzenia moje i lokalnej społeczności. Nasi seniorzy mają swoje przyjazne miejsce. Zawsze staram się otaczać opieką wszystkich mieszkańców bez względu na wiek, płeć, stan zdrowia czy poglądy, ale opieka nad seniorami powinna być priorytetem każdego samorządu. Jestem przekonana, że przy pomocy personelu nasi seniorzy będą rozwijać swoje pasje, miło i aktywnie spędzą czas, będą się integrować i wspierać i będą w naszym domu szczęśliwi. Będą tu mieli salę relaksu, kinową, miejsce do rehabilitacji i ćwiczeń, a także kuchnię i jadalnię. Zapewne w ciepłe dni chętnie będzie odwiedzany taras. Oprócz zajęć stacjonarnych w projekcie ujęto również wycieczki turystyczne oraz kulturalne. W projekt zaangażowanych jest wielu specjalistów – rehabilitantów, psychologów oraz opiekunów. Program zakłada pełne wyżywienie dla uczestników projektu – mówiła Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni


W uroczystościach otwarcia placówki przy ul. Sienkiewicza 15 brali udział przedstawiciele polskiego parlamentu, władz gminy, organizacji m.in. Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz oczywiście sami gospodarze DDP na czele z prezes Beatą Mstowską.


-Poprawianie życia mieszkańców, szczególnie tych w starszym wieku czy z niepełnosprawnością nie jest takie proste. Bo w ślad za pomysłami muszą iść umiejętności sięgania po środki zewnętrzne, pozyskiwania partnerów, a potem sama realizacja projektów. Niektóre samorządy wprost boją się organizacji pozarządowych. Ale nie Blachownia. Ta gmina może być wzorem dla innych jak należy wspierać stowarzyszenia i z nimi współpracować. Gratuluje Blachowni i bardzo dziękuję Pani burmistrz oraz radnym, że potraficie współpracować na rzecz swoich mieszkańców – mówił podczas otwarcia senator RP Ryszard Majer.


Poświęcenia dokonał proboszcz ks. Tomasz Wrona.


Wstęgę przecinali Paweł Hreczański, przewodniczący Rady Miejskiej, ks. Tomasz Wrona, Beata Mstowska, prezes Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie, burmistrz Sylwia Szymańska, senator Ryszard Majer oraz w imieniu seniorów Bożena Hazler.


Potem goście zwiedzali pomieszczenia Dziennego Domu Pomocy.


-Mamy nadzieję, że wspaniale będziemy tu spędzać czas. W imieniu wszystkich seniorów bardzo dziękujemy Pani burmistrz i Pani prezes Stowarzyszenia – mówiła p. Bożena Hazler

Rozmowa z Beatą Mstowską, prezesem Polskiego Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Częstochowie.