MOP GORZELANKA CZYNNY


Miejsce Obsługi Podróżnych tzw. MOP Gorzelanka Wschód i Gorzelanka Zachód jest gotowy i oddany do użytku. Pierwsi kierowcy już zatrzymują swoje ciężkie pojazdy.
MOP to wydzielone miejsce w pasie drogowym poza koroną drogi, wyposażony w miejsca postojowe dla pojazdów oraz w urządzenia służące zaspokajaniu potrzeb podróżnych. Ten pod Blachownią jest klasy I i jest wyposażony w stanowiska postojowe, jezdnie manewrowe, urządzenia wypoczynkowe, sanitarne i oświetlenie