CO JEŚLI WĘGIEL NIE ODPOWIADA OCZEKIWANIOM KUPUJĄCEGO?

Otrzymałem kilka telefonów od mieszkańców naszej gminy, że zakupiony przez nich węgiel nie spełnia ich oczekiwań. Węgiel źle się pali – takie słyszę uwagi.

I co wtedy? Gdzie dochodzić roszczeń od składu opału, gminy czy skarbu państwa?

Na początku warto przypomnieć, że Gminy mogą prowadzić dystrybucję węgla w ramach umowy z inną gminą, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej gminy, za pośrednictwem spółek komunalnych i w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym).

Jak się okazuje w żadnym przepisie projektowanej ustawy nie wyłączono odpowiedzialności sprzedającego czyli gminy za wady z tytułu rękojmi. Oznacza to, że na zasadach ogólnych konsument może dochodzić od sprzedającego tych roszczeń, w przypadku gdy zakupiony produkt nie spełnia warunków jakościowych. Również Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdzając stanowisko dotyczące możliwości dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi w przypadku zakupu wadliwego węgla.

Jak informuje prawo.pl gminy będą mogły zwracać się z ewentualnymi roszczeniami do spółek Skarbu Państwa, z którymi podpisana jest umowa. Samorządy od początku obawiały się, że mogą zostać pozostawione same sobie i tylko one będą wyłącznymi adresatami roszczeń mieszkańców, w szczególności w zakresie następczych skutków ewentualnej złej jakości węgla, np. poprzez zniszczenia pieców mieszkańców. Spółki sprowadzające węgiel dostarczają wprawdzie certyfikaty  jakości węgla, ale nie dają one 100 proc. gwarancji, że do gmin trafi węgiel tylko dobrej jakości. I być może taki był cel scedowania dystrybucji węgla na samorządy. Dzisiaj ustawodawca może powiedzieć to nie nasza wina to te niedobre gminy sprzedają wam węgiel.