UWAGA NA PSEODODZIENNIKARZY

Katowiccy policjanci interweniowali w MCK, gdzie na teren szpitala tymczasowego wtargnęli dwaj mężczyźni. Od razu po wejściu filmowali funkcjonowanie punktu szczepień oraz przebywające tam osoby. 33 i 41-latek byli bez maseczek i usilnie „doszukiwali się” nieprawidłowości w działaniu placówki z zamiarem wyemitowania materiału w sieci. Sami łamali przy tym szereg przepisów i narażali na niebezpieczeństwo siebie oraz innych. Mężczyźni za swoje zachowanie odpowiedzą przed sądem. Grozi im do 3 lat więzienia.
(…)
Na prośbę mundurowych starszy z mężczyzn opuścił placówkę dobrowolnie. Natomiast młodszy z nich został z niej wyprowadzony przez policjantów, którzy użyli w tym celu chwytów transportowych.
(…)
Mężczyźni wczoraj usłyszeli zarzuty z art. 160 kodeksu karnego w związku z art. 193 tego kodeksu. Przepis ten mówi o naruszeniu miru domowego, co w praktyce oznacza nie tylko lokal wykorzystywany w celach mieszkalnych, ale również w celach innych niż mieszkalne. Nie ma tutaj znaczenia, czy lokal ma charakter publiczny, czy też prywatny. Osoba, która na żądanie osoby uprawnionej nie opuści niezwłocznie tego terenu, naraża się na odpowiedzialność karną. Mężczyźni, którzy wtargnęli na teren MCK i nie opuścili jego terenu pomimo prośby ochrony, odpowiedzą więc za przestępstwo.

Warto wspomnieć, że podejrzani wielokrotnie podczas interwencji podają się za tzw. „dziennikarzy obywatelskich”. Należy zaznaczyć, że nie legitymują się dokumentami potwierdzającymi działalność dziennikarską, a tym samym nie mogą korzystać z uprawnień przyznanych przepisami prawa osobom wykonującym zawód dziennikarza. Ponadto twierdząc, że są dziennikarzami, nie stosują się oni do obowiązków, które PRAWDZIWI dziennikarze muszą respektować. Notorycznie łamią natomiast przepisy prawa prasowego i etyki dziennikarskiej, naruszając dobra osobiste i godząc w dobre imię osób, których wizerunek upubliczniają. Stoi to w sprzeczności z postępowaniem prawdziwych dziennikarzy (którzy wiedzą, że zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe „Zadaniem dziennikarza jest służba społeczeństwu i państwu. Dziennikarz ma obowiązek działania zgodnie z etyką zawodową i zasadami współżycia społecznego, w granicach określonych przepisami prawa”) i jest wypaczeniem prawdziwego dziennikarstwa.

Więcej na stronie KWP w Katowicach.