RADNA POWIATOWA NIE JEST JUŻ W PIS

Na zakończenie dzisiejszej budżetowej sesji przewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego zapoznał radnych z pismem radnej Magdaleny Maciążki, która poinformowała pisemnie, że rezygnuje z pracy w klubie radnych PiS. Radna na facebooku poinformowała, że także złożyła rezygnacje z cztonkostwa w partii Prawo i Sprawiedliwość. Jednocześnie zapewniała, że jako radna niezrzeszona, nadal będzie  działać na rzecz mieszkańców Powiatu Częstochowskiego.

Warto dodać, że na sesji radni jednomyślnie przyjęli budżet powiatu na 2023 rok. Za głosowały 22 osoby także z klubu radnych PiS.