INSTALACJA POMOSTÓW, FONTANNY I MOSTKÓW JESZCZE W LIPCU

Urząd Miejski w Blachowni informuje, że firma EFB Partner z Serocka, która wygrała przetarg na prace odmuleniowe w naszym zbiorniku, konsekwentnie prowadzi kolejny etap oczyszczania zalewu z nagromadzonych przez dziesięciolecia osadów dennych. blachownia.pl prezentuje zdjęcia tzw. pola refulacyjnego, w którym znajdują się przepuszczalne geotuby, odsysające wydobyty z dna jeziora materiał.
Dotychczas udało się wydobyć zanieczyszczenia z blisko 60 proc. powierzchni odmulanych sektorów.
Aktualnie trwają pracę refulacyjne i pogłębiające w okolicy rozbudowanej plaży.
Wszystko to po to, by z końcem lipca można było przystąpić do montażu pomostów stałych i pływających oraz kilkunastometrowej fontanny, które znaczącą zwiększą atrakcyjność zalewu do wypoczynku i rekreacji.