OBRADOWAŁY STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ BLACHOWNI

Zgoda na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sienkiewicza (działka nad zalewem między dawną lodziarnią, a hangarem ZHP) oraz zgoda na sprzedaż lokali mieszkalnych przy ul. Bankowej 8, Korczaka 6 i Sienkiewicza 18 – to najważniejsze decyzje jakie w głosowaniu podjęli radni na posiedzeniu stałych komisji.
Następnie Rada zajęła się analizą sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok. Radni stosowny dokument analizy otrzymali jeszcze w marcu. Zatem był czas na zapoznanie się z dokumentem.

Skarbnik Gminy Elżbieta Wolska informowała radnych m.in. o wykonanych dochodach, wydatkach i o deficycie budżetu.
-Najważniejsza informacja to – zeszłoroczny budżet Gminy Blachownia został wykonany w 95,7 proc. (61.073.522 zł). Ogólne zobowiązania finansowe Gminy to – 9.307.426 zł – poinformowała skarbnik.


Burmistrz Sylwia Szymańska mówiła, że Gmina nasza już odczuwa spadek dochodów nie tylko z tytułu walki z pandemią, ale także poprzez zmniejszenie wpływów z PIT i CIT. Bowiem od października 2019 roku rząd obniżył podatek PIT z 18 do 17 proc.
-Mniejsze wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych –PIT oraz podatku dochodowego od osób prawnych -CIT, plus konieczność podwyższenia pensji nauczycielom oraz osłabienie gospodarcze w skutek walki z pandemią sprawia, że także w naszej Gminie będzie mniej inwestycji. Praktycznie skończyły się środki unijne, a chcąc sięgać po środki zewnętrzne trzeba mieć własny wkład finansowy. Wszystko to oznacza spadek dochodów podatkowych naszego samorządu. Dla naszego samorządu idą ciężkie czasy – mówiła Sylwia Szymańska.

Po przedstawieniu wykonania zeszłorocznego budżetu radni burmistrzowi czy skarbnikowi nie zadali ani jednego pytania.

Warto dodać, że 6 kwietnia IV skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach wydał pozytywną opinię w sprawie przedłożonego przez burmistrza Blachowni sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

W tym „pandemicznym” roku został przedłużony termin (do 31 sierpnia) przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miast i gmin oraz podjęcia uchwał w kwestii udzielenia absolutorium wójtom, burmistrzom czy prezydentom.