NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

-Dziękuję dyrektorom i nauczycielom za trud wychowawczy, dzielenie się wiedzą i pasją. Dziękuję pracownikom administracji oraz wszystkim, którzy wspierają gminną oświatę – mówiła burmistrz Sylwia Szymańska podczas gali wręczania nagród najlepszym nauczycielom z Gminy Blachownia. Nauczycielom dziękowała i gratulowała wyróżnień także Alicja Janowska, dyr. częstochowskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Katowicach.


Statuetkę oraz gratyfikację finansową otrzymało 6. nauczycieli.

-Elżbieta Krasińska, nauczycielka wychowania przedszkolnego z Publicznego Przedszkola z Oddziałem Integracyjnym Nr 2 im. Plastusia w Blachowni.
-Justyna Krzywoń, nauczycielka z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach.
-Elżbieta Szurgot, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
-Olga Ciekot, nauczycielka biologii ze Szkoły Podstawowej Nr 1.
-Andrzej Guła, dyr. Szkoły Podstawowej Nr 1.
-Hanka Kożuch dyr. Szkoły Podstawowej w Łojkach.

Swoje nagrody wręczali także dyrektorzy szkół.

Nagrody dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej w Łojkach


Nagrody dla nauczycieli z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrowach


Nagrody dla nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 1


Ważnym punktem środowej uroczystości było otwarcie zielonej pracowni dla uczniów szkoły w Łojkach, gdzie można się poczuć jak we wrocławskim Afrykarium. Nowa pracownia służy do nauki przedmiotów przyrodniczych pod hasłem „Świat zaklęty w wodzie”. Nowa pracownia powstała dzięki dofinansowaniu (ponad 80 tys. zł) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swój wkłąd finansowy miała też Gmina. Przy tak wyposażonej klasie i nowoczesnych pomocach naukowych uczniowie zapewne nie będą mieć kłopotów ze zgłębianiem wiedzy.