BĘDĄ PIENIĄDZE NA I ETAP KANALIZACJI SANITARNEJ W CISIU

-Kanalizacja to nasz priorytet. Jako, że budowa jednego kilometra takiej sieci kosztuje około 1,5 mln zł, a w naszej gminie jest do wybudowania blisko 70 kilometrów kanalizacji, to nasz budżet bez pomocy środków zewnętrznych nie miałby szans na udźwignięcie takiego wydatku. Dlatego bardzo się cieszę, że udało się nam pozyskać środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich -powiedziała Sylwia Szymańska burmistrz Blachowni.

Urząd Miejski w Blachowni informuje, że nasza gmina na budowę pierwszego etapu kanalizacji sanitarnej w Cisiu z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach otrzyma 2 mln zł. Śląski urząd opublikował listę z informującą o kolejności przysługiwania pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa”. Na pierwszym miejscu listy rankingowej znalazła się Gmina Blachownia.
Jako że, mamy już gotową dokumentację projektową po otrzymaniu środków i wyłonieniu wykonawcy będzie można rozpocząć budowę inwestycji. Kwota ta pozwoli na wybudowanie kilkudziesięciu przyłączy począwszy od ul. Cisiańskiej wraz z przejściem pod rzeką Stradomką i wykonaniem przepompowni. Obecnie sieć kanalizacyjna obejmuje około 30 proc. terenu całej gminy Blachownia – informuje Urząd Miejski.


Więcej na www.blachownia.pl