CZY RADNI GŁOSOWALI W CIEMNO?

Dzisiaj odbyło się posiedzenie komisji budżetu, infrastruktury, gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i rolnictwa.  Zaskoczenie, bowiem na stronie Urzędu Miejskiego w Blachowni nigdzie nie ma najmniejszej wzmianki o tym spotkaniu, na które przypomnę mają prawo przybyć także mieszkańcy. Czas i miejsce posiedzenia komisji zgodnie z prawem powinny być podane do publicznej wiadomości. Tym bardziej, że temat ważny bo chodziło o zaopiniowanie wykonania budżetu za 2023 rok. Przewodnicząca komisji Ewa Contucci po zapoznaniu radnych, z napisaną przez siebie szczegółową opinią, zarządziła głosowanie. 8 radnych podniosło rękę „za”. 

W poprzednich kadencjach było praktykowane, że przewodniczący komisji budżetu przynajmniej tydzień wcześniej przesyłał treść opinii radnym na adres mailowy, aby każdy mógł się wcześniej zapoznać z przedstawionymi danymi i miał szanse przygotować się do kolejnego spotkania przed głosowaniem. Na dzisiejszej komisji podejrzewam, że radni głosowali w ciemno.

Na komisji o innych punktach porządku obrad najbliższej sesji (26 czerwca) mówili skarbnik gminy oraz kierownik referatu gospodarki nieruchomości, geodezji i zagospodarowania przestrzennego. Szefowa finansów Edyta Hoppe informowała radnych m.in. że gmina Blachownia ma małe zadłużenie na poziomie 27,64 proc.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.