BURMISTRZ SZYMAŃSKA Z ABSOLUTORIUM – CZY RIO POMYLIŁA SIĘ?

66. sesja Rady Miejskiej w Blachowni za nami. We wtorek na sesji burmistrz Sylwia Szymańska przez blisko godzinę prezentowała raport o stanie Gminy.
Następnie po 30 minutowej debacie radni, głosami – 12 za przy jednym głosie wstrzymującym się, udzielili wotum zaufania burmistrz Blachowni.

Następne punkty porządku obrad to prezentacja sprawozdania finansowego z wykonania budżetu za 2022 rok, odczytanie wniosków i opinii RIO oraz szefów Komisji Rewizyjnej, Budżetu oraz Oświaty i Zdrowia. Radni w głosowaniu udzielili burmistrz Sylwii Szymańskiej absolutorium za wykonanie zeszłorocznego budżetu gminy.  Za głosowało 12 radnych, jedna osoba była przeciw, co może dowodzić, że Regionalna Izba Obrachunkowa, wystawiając burmistrz pozytywną ocenę za wykonanie zeszłorocznego budżetu, myliła się.
 Gratulacje od przewodniczącego Rady Miejskiej i radnych.

Z kwiatami i gratulacjami pospieszyli m.in. dyrektorzy szkół oraz jednostek organizacyjnych gminy.

-Bardzo dziękuję państwu radnym za udzielenie mi wotum zaufania oraz za pozytywną ocenę (red. absolutorium) wykonania budżetu gminy w 2022 roku. Dziękuję za wspólną owocną pracę, która jak widać przynosi wymierne efekty z korzyścią dla naszych mieszkańców – mówiła na zakończenie sesji Sylwia Szymańska.