BUDŻET POWIATU PRZYJĘTY PRAWIE ŚPIEWAJĄCO

16. głosami za, przy 7. wstrzymujących się, radni uchwalili budżet powiatu częstochowskiego na 2022 rok.

Budżet po stronie dochodów zakłada 128.084 tys. zł
Po stronie wydatków – 131.435 tys. zł.


Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami czyli deficyt ma wynieść 3.351.828 zł.


Niektóre inwestycje.
-Przebudowa budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p.poż.
1.061 tys. zł
-Budowa zbiornika retencyjnego w Mykanowie – 300 tys. zł
-Przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół w Koniecpolu – 100 tys. zł


Inwestycje dla Blachowni.
-Przebudowa istniejącego szybu windowego wraz z wymianą dźwigu osobowego oraz dobudową nowego szybu windy wraz z montażem dźwigu plus zakup pralnicy dla DPS – 265 tys. zł.
-Przebudowa mostu na drodze powiatowej 1076S w miejscowości Gorzelnia (projekt) – 100 tys. zł
-Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze powiatowej DP 1050S na odcinku Aleksandria – Wyrazów – 10 tys. zł.
-Modernizacja instalacji CO i źródła ciepła w DPS Blachownia wraz z dokumentacją projektową i przyłączeniem do sieci gazowe – 5 tys. zł.


Sesja powiatu zakończyła się mini koncertem kolęd w wykonaniu członków Zarządu, pracowników i radnych.