BLACHOWNIA NA 204 MIEJSCU

Rośnie pozycja Blachowni wśród innych gmin w Polsce. Co wskazuje najnowszy ranking najbardziej opiniotwórczego dwutygodnika samorządowego „Wspólnota”.

-Przez ostatnie lata dokonaliśmy olbrzymiego awansu w zakresie wielkości wydatków inwestycyjnych przypadających na mieszkańca. W najnowszym zestawieniu
Blachownia (na 597 gmin) wskoczyła na 204 pozycję. Zatem od 2014 roku poprawi-liśmy się o 180 miejsc – podkreśla z dumą Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Co miało wpływ na tak wysoki skok w rankingu? Bez wątpienia polityka inwestycyjna burmistrza i skuteczne zabieganie o dotacje pozabudżetowe, w tym szczególnie środki unijne. To oznacza podnoszenie jakości życia naszych mieszkańców i realizowanie od dawna wyczekiwanych przedsięwzięć. To także bardzo dobra współpraca burmistrza z radnymi. Po raz kolejny mamy dowód, że zgoda tylko buduje.

-Oczyszczenie zbiornika i zagospodarowanie jego otoczenia, rewitalizacja centralnej części miasta, ekologiczne i efektywne oświetlenie uliczne, nowoczesne centrum przesiadkowe czy też zakup specjalistycznego sprzętu dla druhów OSP i modelowa modernizacja i poprawa jakości nauczania w naszych placówkach oświatowych, to chyba najważniejsze przedsięwzięcia, które wykonaliśmy w ostatnich latach – dodaje Sylwia Szymańska.

Warto dodać, że 204 miejsce to najwyższa lokata w historii naszego samorządu i świadczy o wysokiej dynamice rozwoju gminy

Analiza rankingu na http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/07_2019/Nr_19_Ranking_-_Liderzy_inwestycji.PDF