BEZPŁATNA KOLONOSKOPIA

Starostwo powiatu częstochowskiego informuje, że wraz z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej INTER–MED przystąpiło do realizacji „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka jelita grubego dla mieszkańców powiatu częstochowskiego na lata 2020-2021”. Bezpłatnymi badaniami, finansowymi ze środków pochodzących z budżetu powiatu częstochowskiego, objętych zostanie w 2021 r. około 300 osób z terenu naszego powiatu.


Kryteria kwalifikacji do badania:
-osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
-osoby w wieku 40-49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego,
-osoby w wieku 25-49 lat u których występuje Zespół Lyncha, czyli dziedziczny rak jelita grubego niezwiązany z polipowatością, (w tym przypadku potrzebne jest potwierdzenie z Poradni Genetycznej dla osób, które dotychczas nie leczyły się z powodu nowotworów jelita grubego).

Do badania nie kwalifikują się osoby, które wykonywały kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat.

Do programu można zgłaszać się osobiście – adres: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER–MED, ul. 1 Maja 27 w Częstochowie (Budynek Centrum Medyczne i Biurowe 1 Maja 27) lub telefonicznie, rejestracja pod nr tel. 787 653-980 lub 34/ 324-55-26.
Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 881 655-677 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej INTER-MED oraz pod nr tel. 34/ 322-91-44 Wydział Zdrowia Powiatu Starostwa Powiatowego w Częstochowie.

foto internet