WAKACJE – UWAŻAJMY NA DZIECI W STREFIE ZAMIESZKANIA

Strefa zamieszkania to królestwo pieszych.
Znak D 20 informuje nas, że wjeżdżamy do strefy zamieszkania. W Blachowni taką strefę mamy m.in.  na starym osiedlu.

Za kilka dni dzieci mają wakacje. Zatem takie widoki, i to nie tylko w strefie zamieszkania, nie będą należały do rzadkości. Dlatego naprawdę warto uważać i jeździć jak przykazał minister infrastruktury (szczegółowe warunki zarządzania ruchem na drogach publicznych oraz w strefach zamieszkania, a zwłaszcza działania w zakresie wprowadzania oznakowania pionowego, poziomego, sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu).
W strefie zamieszkania to piesi są uprzywilejowani. Zmotoryzowani muszą zachować szczególną ostrożność, ustępując za każdym razem pierwszeństwa pieszym. Dozwolona prędkość to maksymalnie 20 km/h także w nocy.

Jeśli przekroczymy tę prędkość musimy się liczyć z otrzymaniem mandatu. Za przekroczenie dozwolonej prędkości o 10 km/h, zapłacimy 50 zł. Przekroczenie do 15 km/h, to już 100 zł. Od 16 – do 20 km/h to już 200 zł. Mandat 300 zł to jazda w strefie zamieszkania od 46 do 50 km/h. Prędkość od 51 do 60 km/h będzie karana kwotą 800 zł. Za przekroczenie 61 km/h – 1000 zł, 71 km/h – 1500 zł, a od 81 do 70 km/h – 2.000 zł, Przekroczenie prędkości w strefie o 71 km/h czyli powyżej 90 km/h – to już 2500 zł.

Kierowcy poruszający się w strefie zamieszkania muszą również zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego i ustępować im pierwszeństwa.  Co ważne poza strefą zamieszkania dzieci korzystają z drogi tylko pod opieką osoby, która ma więcej niż 10 lat.

I na koniec ciekawostka. Zatrzymywanie pojazdu np. przy sklepie Społem może być „nagrodzone” mandatem bowiem tam nie ma żadnego znaku z literką „P”. Postój na chodniku czy trawniku również nie jest możliwy, bowiem strefa zamieszkania to obszar, a nie tylko droga. Za parkowanie w miejscu niewyznaczonym w strefie zamieszkania właścicielowi pojazdu grozi 100 zł mandatu i 1 pkt. karny.