3 PRZETARGI

Urząd Miejski w Blachowni rozpisał 3 przetargi. Pierwszy dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przepompownią ścieków i niezbędnym jej uzbrojeniem w sołectwie Cisie w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. I etap budowy kanalizacji został już zakończony.
Kolejny przetarg to modernizacja oddziału przedszkolnego w Cisiu w zakresie konstrukcyjno-budowlanym, instalacji sanitarnych oraz instalacji elektrycznych dla adaptacji pomieszczeń w budynku.

Trzeci przetarg to modernizacja ulicy Marynarskiej z budową zjazdów oraz regulacją urządzeń w pasie drogowym.