17-19 MARCA EGZAMINY PRÓBNE

Od 17 do 19 marca potrwają egzaminy próbne dla ósmoklasistów. Centralna Komisja Egzaminacyjna ma już gotowe pytania jednak pełną gotowość do przeprowadzenia takich testów muszą zgłosić same szkoły. Bowiem przeprowadzenie egzaminów w tym roku nie jest obowiązkowe.
Materiały egzaminacyjne obejmą arkusze w wersji standardowej oraz nagrania w formacie MP3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych będą dostosowane także do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością.

17 marca egzamin z języka polskiego.
18 marca matematyka.
19 marca język obcy.

Już wiadomo, że we wszystkich szkołach prowadzonych przez gminę SP Nr 1, 3 i w Łojkach zostaną przeprowadzone takie egzaminy.