JERZYKI PRZYLECIAŁY DO BLACHOWNI


W końcu przyleciały, jerzyki. Zimny kwiecień, a także chłodny początek maja sprawił, że ptaki te nie zjawiły się u nas na czas czyli na św. Jerzego.


Budki na szczytach bloków budzą zainteresowanie nie tylko wysoko latających jerzyków, ale także kosów i wróbli.


Jerzyki oblatywały osiedle bloków zapewne sprawdzając nowe osiedle domków.


Wprowadzka nowych „lokatorów” jak widać odbywa się pod czujnym okiem stróżów prawa. Mamy nadzieję, że nie trzeba będzie interweniować np. przy eksmisji wróbli, które wcześniej zajęły budki myśląc, że to miejsce dla nich.

PIENIĄDZE NA TERMOMODERNIZACJĘ BLOKÓW W ŁOJKACH- UMOWA PODPISANA


Jak informuje Urząd Miejski w Blachowni burmistrz Sylwia Szymańska oraz skarbnik Gminy Edyta Hoppe podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Długiej 3 i 5 w Łojkach”.


Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach poddziałania

„Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim”, działania „Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego”, oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”. Całość zadania gmina oszacowała na ponad 980 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło 760 tys. zł.

-Termomodernizacja bloków w sołectwie Łojki to bardzo ważna inwestycja w gminie Blachownia. Potrzebę realizacji tego zadania wskazaliśmy w Lokalnym Programie Rewitalizacji na lata 2016-2023. W celach szczegółowych programu wymieniona została poprawa stanu i jakości infrastruktury budynków komunalnych oraz wzrost atrakcyjności życia na obszarach rewitalizowanych m.in. poprzez podjęcie działań środowiskowych. Cieszę się, że dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ten cel zostanie niebawem osiągnięty – powiedziała Burmistrz Sylwia Szymańska


Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) to krajowy program wspierający m.in. gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska, przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne.


Wkrótce burmistrz ma przedstawi mieszkańcom wizualizację projektu.

BURMISTRZ BLACHOWNI O SPRAWIE NAZWY PARKU I RONDA

Nie ustaje dyskusja wokół ważności Pana Aleksego Kowalika nad Ks. Marianem Brylskim i podjęcia decyzji, co do wyboru patrona oraz nazwy dla miejskiego parku w Blachowni. Inicjatywa, która powinna połączyć nasze społeczeństwo i wskrzesić w Nas dumę za działalność naszych lokalnych bohaterów stała się politycznym polem bitwy, powodem do wyrażania agresji i nienawiści . Jest mi wstyd za tych, którzy pod płaszczykiem szlachetnych działań, przy użyciu niczego nie świadomych mieszkańców rozgrywają kosztem zgody i budowania wspólnoty, swoje polityczne ambicje. Żenujące i przykre jest to, że ktoś może posuwać się do takich metod w sprawie tak wrażliwej i wymagającej wielkiego szacunku. Walka za wszelką cenę, aby tylko postawić na swoim nie jest postawą godną Radnego. W ciągu ostatnich dni odebrałam kilkadziesiąt telefonów, SMS i wiadomości na profilach społecznościowych publicznych i prywatnych, wysłuchałam wielu uwag i sugestii, w każdej z tych wypowiedzi przejawiał się wielki szacunek i sympatia do bohaterów, a jednocześnie zaniepokojenie wzajemną nienawiścią. Wiele z osób, które ze mną się kontaktowały znały obu bohaterów osobiście, z przekazu wiem, że byli to bardzo szlachetni i bardzo skromni ludzie i żaden z nich nie miał ambicji by jego imieniem nazywać ulicę, czy park. Działali dla dobra drugiego człowieka BEZINTERESOWNIE z potrzeby serca i głębokiej wiary w przekonanie, że być człowiekiem znaczy czynić dobro. Czy zatem stosowne jest określanie, który z tych bohaterów bardziej zasługuje na pamięć? Organizowanie list poparcia i udowadnianie przez to kto na rację ? Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym nadawanie nazw jest kompetencją Rady w skład której wchodzą wybrani w wolnych wyborach Mieszkańcy i to oni mają pełne prawo aby zdecydować poprzez głosowanie jaką nazwę nosić będzie park, ulica, czy inna przestrzeń publiczna.
Kochani ! My dziś nie potrzebujemy konfliktów i podziałów, sporów, kłótni i walki o swoje ambicje… pandemia wystarczająco uprzykrza nam życie ….. Dziś trzeba szukać porozumienia i kompromisu. Głęboko wierzę, że go osiągniemy z szacunku do przeszłości i przyszłości.

Burmistrz Sylwia Szymańska

MOPS TAM GDZIE ZMK


Jak informuje Urząd Miejski w Blachowni od 7 maja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni mieści się w nowej siedzibie przy ul. Miodowej 4a. W budynku tym mieści się Zarząd Mieniem Komunalnym.
Wszystkie informacje dotyczące pomocy społecznej można uzyskać w nowej siedzibie lub pod nr tel. 34 327-18-05.

SĄ JESZCZE MASECZKI DO ROZDANIA


Agencja Rezerw Strategicznych przekazała samorządom maseczki ochronne. Ponad 20 tys. sztuk trafiło do gminy Blachownia.

Jako że cześć z nich trafiła do radnych informuje, że mam jeszcze do rozdania maseczki. Proszę dzwonić pod nr tel. 601 50-20-22.

PARK KS. MARIANA BRYLSKIEGO I RONDO ALEKSEGO KOWALIKA?

28 kwietnia br. po raz kolejny pisałem o inicjatywie, aby nowy park nazwać im. ks. Mariana Brylskiego. O propozycji nazwy rozmawiałem z burmistrz Sylwią Szymańską jeszcze w czasie budowy skweru.

A konkretną propozycję składałem jeszcze 7 lutego 2020 roku.

Śp. ks. Marian Brylski szczególnie osobom starszym jawił się jako niezwykły kapłan, który pomagał ubogim. Chodził w dziurawej sutannie i dziurawych butach. Odwiedzając parafian zdarzało się, że dyskretnie zostawiał im pieniądze. Zapewne dzisiaj taki duchowny cieszyłby się naszym ogromnym szacunkiem i poważaniem.

Jedna z radnych Blachowni zapewne nie zgadzając się z taką propozycją „poprosiła” o komentarze w tej sprawie. Nie trzeba było długo czekać na język nienawiści. Ale jak widać nawet po śmierci można zmarłych obrażać. Jak informują mnie mieszkańcy propozycja nazwania parku byłego proboszcza Blachowni na jednym z portali społecznościowym spotkała się m.in. z takimi oznakami wrogości.

.

Dziwi mnie taka napaść i agresja słowna. Bowiem nigdy nie wyrażałem się negatywnie o śp. Aleksym Kowaliku, a wręcz przeciwnie.

Jako drużynowy 52 DH im. „Westerplatczyków” kilka razy miałem przyjemność gościć tego żołnierza na zbiórkach, na których harcerzom opowiadał o tragicznych wydarzeniach na Westerplatte.


.

Bowiem jak wiadomo śp. Aleksy Kowalik jako strzelec pełnił służbę wojskową w 77 Pułku Piechoty Legionów, skąd 31 lipca 1939 roku został skierowany do Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte.


Jak wielu obrońców Westerplatte, którzy pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego, przez 7 dni nie pozwolili hitlerowcom zdobyć zachodniej wyspy portowej, także śp. A. Kowalik zasługuje na miano bohatera. Po wojnie dopiero w latach 70-tych doceniono naszego Mieszkańca m.in. krzyżami Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Orderu Virtuti Militari. W 1989 otrzymała nominację na stopień podporucznika w stanie spoczynku. Zmarł 10 lipca 2011 roku w Blachowni.

Raz jeszcze podkreślam, nie byłem i nie jestem negatywnie nastawiony do śp. Aleksego Kowalika, który był niezwykle skromnym człowiekiem. W tracie dzisiejszej rozmowy z Sylwią Szymańską, pani burmistrz powiedział mi, że zaproponuje Radzie, aby rondo przy Urzędzie Miejskim nosiło nazwę im. „Aleksego Kowalika – Obrońcy Westerplatte”.
Propozycja nazwy ronda między Placami Wolności i Niepodległości wpisuje się idealnie do bohatera z 39 roku, podobnie jak nazwa parku ks. Mariana Brylskiego naprzeciwko kościoła.

Jeśli zatem radni przyjmą te propozycje będziemy dalej budować lokalność naszej Gminy w oparciu o zasługi zacnych jej Mieszkańców. A zapewne do nich należeli lek. Longin Tarnawski, ks. Marian Brylski czy ppor. Aleksy Kowalik. Takich ludzi warto odkrywać na nowo.

screen https://pl-pl.facebook.com/renata.kolman.79
foto internet

Z FILMU PROMOCYJNEGO WYNIKA, ŻE BLACHOWNIA NIE POZYSKAŁA ŻADNYCH ŚRODKÓW Z RIT


Na stronie Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego www.subregion-polnocny.pl można obejrzeć film, prezentujący i podsumowujący inwestycje ze środków unijnych realizowane przez gminy z naszego subregionu w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Liderem tego subregionu, nie tylko w podziale funduszy, jest miasto Częstochowa.


Jak zauważyłem obecność Blachowni w tym promocyjnym filmie jest zdawkowa. Na kilka sekund pojawia się burmistrz Blachowni.

Najwięcej czasu twórcy filmu poświęcili prezentacji inwestycji w gminach w ramach RIT.


Można się dowiedzieć m.in., że gmina Dąbrowa Zielona pozyskała ponad -1 mln zł, Myszków ponad -4,3 mln zł, Mstów ponad -3,3 mln zł, Lipie -1 mln zł, Starcza -1,6 mln zł, Kłobuck blisko 9 mln zł, Krzepice ponad -5 mln zł, Rędziny ponad -9 mln zł, Koziegłowy -1,4 mln zł czy Żarki blisko -2 mln zł.

A Blachownia? Nie ma żadnej wzmianki, ani zdjęcia z naszej gminy. Zatem może warto stworzyć własny film promocyjny bo w kwestii RIT jest się czym chwalić.

.

-Kompleksowa przebudowa zdegradowanego budynku przy ul. Sienkiewicza 15 i 16. Wartość projektu -5,2 mln zł, dofinansowanie -3,6 mln zł


-Centrum przesiadkowe. Wartość inwestycji -4,5 mln zł, dofinansowanie -2,7 mln zł.


-Modernizacja oświetlenia ulicznego wymiana wszystkich lamp. Wartość zadania -2,7 dofinansowanie -2, 2 mln zł

Razem daje to ponad 8,5 mln zł. Do tego należy jeszcze dołożyć dwa projekty społeczne szkolenia dla bezrobotnych.

Film jest dostępny pod adresem
https://www.subregion-polnocny.pl/inwestycje-realizowane-w-ramach-regionalnych-inwestycji-terytorialnych/

foto Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i KSW FOTO K.Świtalski

MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW BLACHOWNI


Agencja Rezerw Strategicznych, za pośrednictwem starostwa częstochowskiego, przekazała dla samorządów ponad 100.000 maseczek. Pierwsze partie trafiły do gmin: Przyrów, Lelów, Dabrowa Zielona i Koniecpol. W drugim rozdaniu (ponad 20 tys. sztuk maseczek) odebrała m.in. burmistrz Blachowni.


Maseczki powinny trafić jak najszybciej do mieszkańców całego powiatu tym bardziej, że rząd od 15 maja chce znieść obowiązek noszenia maseczek na świeżym powietrzu.

LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Od 4 maja
Kultura – otwarte galerie sztuki i muzea:
limit 1 osoby na 15 m2 działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Handel – otwarte sklepy budowlane, meblowe, galerie handlowe
limit 1 osoby na 15 m2 działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Kult religijny – nabożeństwa z limitem osób:
limit 1 osoby na 15 m2 w świątyniach rekomendacja odprawiania ceremonii na świeżym powietrzu

Edukacja – szkoły podstawowe:
nauka stacjonarna dla klas 1-3 szkoły podstawowej
ścisły reżim sanitarny – m.in. wietrzenie sal podczas przerw oraz dezynfekcja placówek w weekendy

Od 8 maja
Hotele – otwarte dla gości:
max 50 proc. obłożenia obiektu zamknięte restauracje oraz strefa welness&spa

Od 15 maja
Noszenie maseczek na świeżym powietrzu – zniesienie obowiązku:
Jeżeli wskaźnik zakażeń na 100 tys. osób spadnie poniżej 15 – możliwe będzie zniesienie obowiązku noszenia maseczek na świeżym powietrzu.
Bez zmian pozostanie obowiązek zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki w pomieszczeniach zamkniętych.
Gastronomia zewnętrzna (na świeżym powietrzu) – otwarte ogródki restauracyjne:
działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik

Kultura – otwarte kina i teatry na świeżym powietrzu:
max 50 proc. obłożenia
działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Imprezy okolicznościowe na zewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:
limit do 25 osób w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii zewnętrznej)

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
nauka hybrydowa dla klas 4-8 szkół podstawowych
nauka hybrydowa dla klas 1-4 szkół średnich
ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy

Sport – uprawianie sportu w obiektach sportowych na świeżym powietrzu:
max 25 proc. publiczności

Od 29 maja
Gastronomia wewnętrzna – otwarte restauracje:
max obłożenie 50 proc. lokalu działalność w ścisłym reżimie sanitarnym – zachowany bezpieczny dystans między stolikami, limit osób na stolik

Imprezy okolicznościowe wewnątrz – możliwość zorganizowania m.in. wesela i komunii:
limit do 50 osób
w ścisłym reżimie sanitarnym – m.in. zachowany bezpieczny dystans między stolikami oraz limit osób na stolik (regulacje takie same jak w przypadku gastronomii wewnętrznej)
Kultura – otwarte kina i teatry

max obłożenie 50 proc. placówki
działalność w ścisłym reżimie sanitarnym
Sport – uprawianie sportu na krytych obiektach sportowych i basenach:

obiekty dostępne dla wszystkich
max obłożenie do 50 proc. (z widownią)
Sport – uprawianie sportu na siłowniach, w klubach fitness, solaria:
limit 1 osoby na 15m2
działalność w ścisłym reżimie sanitarnym

Edukacja – szkoły podstawowe i średnie:
nauka stacjonarna dla wszystkich uczniów
ścisły reżim sanitarny: wietrzenie sal podczas przerw, dezynfekcja placówek w weekendy.

info i foto https://www.gov.pl/

KS. PROBOSZCZ KRZYSZTOF KRULIK ZŁOŻYŁ REZYGNACJĘ

Ks. Krzysztof Krulik, od 2014 roku proboszcz parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni, złożył pisemną rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nie są znane powody tej decyzji.

Nieoficjalnie mówi się, że ks. proboszcz chce po prostu odejść na inną parafię. Wszystko rozstrzygnie się w czerwcu. Bowiem abp Wacław Depo może, ale nie musi przyjąć rezygnacji ks. proboszcza Krulika.
Do tej pory parafią p.w. Najświętszego Zbawiciela w Blachowni kierowali ks. Wojciech Torchała 2001 – 2008, ks. Tomasz Dragan 2008 – 2014 i od 2014 roku ks. Krzysztof Krulik.