RADNI DOSTALI PROJEKT BUDŻETU NA 2023 ROK

15 listopada Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni  wspólnie z Edytą Hoppe, skarbnikiem Gminy przekazały Radzie Gminy Blachownia oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projekt budżetu na 2023 rok.

Jak pisze burmistrz Blachowni na stronie Urzędu Miejskiego www.blachownia.pl – na skutek zmian podatkowych wprowadzanych w Polsce sukcesywnie spadają dochody własne Gminy. Usługi publiczne dotyka, podobnie jak budżety domowe wysoka inflacja, z uwagi na to wspólnie ze skarbnikiem Gminy dokonałam dużych cięć w wydatkach bieżących, skupiając się  na realizacji priorytetowej inwestycji. A ta najważniejsza to budowa kanalizacji. Zaplanowałam zaciągniecie kredytu na kwotę 3 mln zł, jednakże ponad 2 mln tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zobowiązań finansowych. Resztę na pokrycie deficytu. Wydatki inwestycyjne zaplanowaliśmy na kwotę 28 mln 540 tys. zł. Na oświatę i wychowanie chcemy przeznaczyć 16 mln 214 tys. zaś na pomoc społeczną prawie 10 mln zł. Tyle burmistrz Sylwia Szymańska. 

Prace nad projektem budżetu Gminy Blachownia na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

W najbliższy wtorek na połączonych komisjach radni  dokładniej zapoznają się z projektem budżetu na 2023 rok. Dokument zawiera 51 stron.

Planowane wydatki inwestycyjne

-Polski Ład I – budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju

Nakłady ogółem 2022-2023  r. -10.000.000 zł

Nakłady finansowe w 2023 r.  -2.316.721,03 zł

-Polski Ład II – budowa kanalizacji sanitarne na terenie Gminy Blachownia Poprawa stanu środowiska naturalnego oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju.

Nakłady ogółem 2023-2024 r.  -10.400.000 zł

Nakłady finansowe w 2023 r.  -600.000,00 zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Cisie 1 etap- zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Nakłady ogółem 2021-2022 r.   -3.449.750,00 21 zł

Nakłady finansowe 2023 r.  -967.081,39 zł

-Budowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Cisie – II etap – zmniejszenie ładunku ścieków wprowadzonych do środowiska. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

Nakłady finansowe ogółem 2023-2024 r.  -3.060.126.00 zł

Nakłady finansowe 2023 r. – 30.575,00 zł.

-Odnawialne źródła energii

Nakłady finansowe ogółem 2022-2023 r.   -4.239.964,44 zł

Nakłady finansowe 2023 r. – 30.575,00 zł.

Razem  ogólnie -32.149.940, 44 zł

Razem nakłady finansowe 2023 r.  -8.154.341,86 zł

-Budowa chodnika przy ul. Starowiejskiej (V etap)  -157.000 zł

-Budowa chodnika przy ul. Wielkoborskiej I etap  -150.000 zł

-Budowa parkingu przy ul. Kubowicza (ryneczek)  -170.000 zł

-Modernizacja ul. Marynarskiej  -100.000 zł

-Remont ul. Nowowiejskiej I etap  -100.000 zł

-Budowa miejsc parkingowych i usprawnienie komunikacji przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Bankowa. 150.000 zł

-Budowa odwodnienia – ulice Wyścigowa, Prosta, Krzywa – dokum. 30.000 zł

-Odwodnienie ul. Kubowicza w Blachowni – 120.000 zł

-Projekt sieci wodociągowej ul. Piękna 30.000 zł

-Projekt sieci wodociągowej i sanitarnej ul. Prusa. 30.000 zł.

 

Komentarz

Projekt budżetu gminy Blachownia na 2023 rok, stworzony przez burmistrz Sylwię Szymańską i skarbnika Edytą Hoppe, jest gotowy. We wtorek, na połączonych komisjach, po raz pierwszy przymierzą się do niego radni.

To będzie niełatwy budżet bo wobec braku wiedzy na temat rosnących cen czy ogłaszanych przetargów. Burmistrz Szymańska zauważa, że na skutek zmian podatkowych wprowadzanych w Polsce sukcesywnie spadają dochody własne Gminy.

Jedną z największych przyczyn deficytu w budżetach na 2023 rok jest radykalny spadek wpływów z podatku PIT wywołany przez regulacje Polskiego Ładu oraz rosnącą inflację.

Jeszcze w marcu 2021 roku szef NBP mówił, że „to, co Polsce grozi, to deflacja, że inflacją w ogóle nie należy się przejmować”.

Na początku stycznia 2022 roku prezes Adam Glapiński wskazał, że „na początku roku inflacja będzie mniejsza: „Inflacja się obniży w pierwszym kwartale w dużej mierze dzięki rządowej tarczy antyinflacyjnej (…) Ta inflacja według nas w tej chwili, na to wygląda, w pierwszym kwartale zmaleje, potem wzrośnie, osiągnie pułap maksymalny gdzieś w połowie roku, i potem już będzie systematycznie maleć”.

 „Do końca roku inflacja dalej będzie rosnąć, a jej szczyt w tym cyklu powinien nastąpić w lutym 2023 roku w wysokości przekraczającej 20 proc. Okres wakacyjny to jest prawdopodobnie punkt zwrotny inflacji, ten najwyższy punkt inflacyjny. To jest taki płaskowyż – może być trochę wyżej, trochę niżej, ale to jest ten wysoki pułap, od którego potem inflacja będzie stopniowo maleć – mówił w październiku 2022 prezes NBP.

Trudno uwierzyć w słowa pociechy wobec zmieniających się  wypowiedzi Adama Glapińskiego. Życie niestety pokazało co innego, że inflacja kompletnie „nie słuchała” się prezesa NBP, a teraz za to płacą m.in. samorządy. Taki rozwój finansowej sytuacji m.in. dla naszej Gminy oznacza mniej inwestycji -co widać w projekcie przyszłorocznego budżetu. Ogólna drożyzna będzie miała przełożenie przy wyniki przetargów. Co niepokojące – nasza gmina jest przed przetargiem na energię elektryczną.  A co ze śmieciami? Firmy odbierające odpady komunalne już chcą zwiększenia opłat. A to za sprawą wzrostu cen paliwa czy podniesionej minimalnej płacy dla pracowników etatowych i zatrudnionych na stanowiskach wspomagających. Zatem planując budżet nie mamy jeszcze wiedzy ile trzeba będzie zarezerwować więcej środków m.in. za prąd. Zabezpieczenia wielu wydatków sprawiają duże ograniczenia w projekcie planowanego budżetu.

PATRIOTYCZNIE W PRZEDSZKOLU NR 2

„Jest takie miejsce u zbiegu dróg, gdzie się spotyka z zachodem wschód. Nasz pępek świata, Nasz biedny raj…  Jest takie miejsce, taki kraj”.
Jan Pietrzak

Dzieci, ich rodzice, społeczność przedszkola, na czele z dyrekcją i wychowawcami,

oraz samorządowcy

dla swojej Biało-Czerwonej zaśpiewali 

najpiękniejsze pieśni patriotyczne.Wieczór uświetnił zespół „Blachowianki” oraz uzdolnieni muzycznie rodzice.

Bardzo dziękuje za zaproszenie na wieczór patriotyczny zainicjowany przez Sylwię Pawlak, dyr. Publicznego Przedszkola Nr 2 .

 

 

TO TYLKO TRENING SPRAWNOŚCI SYREN

22 listopada br. we wtorek między godziną 9, a 13 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych, wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności. Syrena alarmowa będzie emitować dźwięk ciągły trwający trzy minuty, oznaczający odwołanie alarmu. 

PSIECHADZKA Z WILLIM I JEJ PANIĄ

Mimo że mamy jesień, a na dworze panuje już niska temperatura, to trudno  naszym czworonożnym przyjaciołom odmówić spaceru na łonie natury. A jeśli zaproszenie śle Willi, który na psiechadzkę zabiera swoją panią Klaudię Bagmat, to trudno nie wybrać się do lasu z czworonożnym pupilem.
Jak mówi organizatorka sobotniego spaceru  -to będzie idealna okazja na nawiazanie nowych kontaktów. Startujemy o godzinie 12 spod tężni solankowej na Promenadzie – do Lasku Aniołowskiego w Częstochowie.

Każdy piesek będzie mile widziany. Uczestnicy spaceru otrzymają od nas małą niespodziankę – dodaje Klaudia Bagmat.

źródło foto K. Bagmat

RADNI WYBRALI NOWEGO WICEPRZEWODNICZĄCEGO


Tomasz Czech został nowym wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Blachowni. Na tym stanowisku zastąpił obecnego szefa Rady.  Za wyborem T. Czecha głosowało 14 radnych.
Nowy wiceprzewodniczący ma 54 lata i jest mgr pielęgniarstwa. W Radzie Miejskiej w Blachowni jest trzecią kadencję.

W samorządzie zawodowym pracuje od 31 lat. O
becnie pełni funkcje wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

RUSZA BUDOWA PARKINGU ZA „18”, „20” i UM

Najpóźniej w przyszłym tygodniu ruszy budowa parkingu przy ul. Sienkiewicza 18 i 20 (od strony klatek schodowych) oraz za Urzędem Miejskim.
Skończy się więc udręka mieszkańców, którzy po opadach deszczu mieli wodę przed blokami i w piwnicach. -Ponieważ bloki nie miały pełnego podłączenia sieci gazowej to musieliśmy czekać, aż gaz popłynie do mieszkań. Teraz Urząd Miejski w Blachowni mógł  już rozpisać przetarg na wykonanie parkingu. Przedmiotem zamówienia była przede wszystkim budowa parkingu dla mieszkańców bloków 18 i 20, a także przy Urzędzie Miejskim.

Dlaczego przy UM? Bo od kilku lat siada tam podbudowa i mamy tu starą kanalizację deszczową – wyjaśnia Michał Bednarczyk, kierownik referatu inwestycyjnego i zamówień publicznych UM w Blachowni.

W sumie do przetargu stanęły 4 firmy. Wygrała firma z Lisowa. Jedna z ofert została odrzucona. Właściciel firmy nie wpłacił obowiązkowego wadium.

Warto dodać, że ta inwestycja to efekt naprawdę dobrej współpracy burmistrz Sylwii Szymańskiej z Radą, a także starania radnego Tomasz Rećko, który już 4 lata temu zabiegał, aby przy budowie węzła przesiadkowego uwzględnić przyłączenie kanału deszczowego do bloków 18 i 20. Gdyby nie te działania to mieszkańcy nadal mieliby problem z wodą.

-Teraz połapiemy spadki, aby odwodnić teren, a potem budujemy parking przy 18, 20 i za UM  – dodaje kierownik Michał Bednarczyk.

3 LISTOPADA POWTÓRNIE ZOSTAŁA ZNOWELIZOWANA USTAWA O DODATKU WĘGLOWYM

Jak informuje Urząd Miejski w Blachowni od 7 listopada został uruchomiony zakup preferencyjny węgla dla mieszkańców.

Wnioski o zakup opału do pobrania w formie elektronicznej dostępne są na stronie Urzędu Miejskiego w Blachowni www.blachownia.pl oraz wydawane w formie druku w Urzędzie Miejskim, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Zarządzie Mieniem Komunalnym oraz u sołtysów. Wypełnione wnioski w wersji papierowej należy składać wyłącznie do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Blachowni  ul. Sportowa 1.

Jak informują ogólnopolskie media znowu można wziąć kilka dodatków na jeden adres, ale są warunki. Ustawa o dodatku węglowym powtórnie została znowelizowana. 3 listopada weszły w życie nowe przepisy, które pozwalają skorzystać z dopłaty na jeden adres kilku rodzinom, pozwalają na ponowne złożenie wniosku po odrzuceniu poprzedniego, a nawet starać się o dodatek, nawet jeśli źródło ciepła nie zostało zgłoszone do CEEB. Są jednak określone warunki, aby z tych zmian skorzystać. W myśl znowelizowanej ustawy osoby, których wnioski zostały wcześniej odrzucone, po 3 listopada mogą wystąpić o dodatek ponownie. Dodatki mogą dostać nawet te gospodarstwa domowe, które nie tylko nie złożyły wniosku, ale nawet nie zgłosiły swojego źródła ciepła do CEEB. Reguluje to zapis mówiący o tym, że wójt może sam wpisać źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków, jeżeli źródło nie było wcześniej zgłoszone do tej ewidencji. Nie jest wówczas wymagane składanie odpowiedniej deklaracji. Także na mocy decyzji administracyjnej urzędnik po przeprowadzonym wywiadzie środowiskowym będzie mógł przyznać dodatek węglowy „z urzędu”. W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku” – czytamy w ustawie.

ZACISKANIE PASA

We wtorek radni Blachowni otrzymają projekt budżetu Gminy na 2023 rok.

Nie trzeba być wielkim wizjonerem, aby już dzisiaj powiedzieć, że to będzie najtrudniejszy rok finansowy dla naszej gminy. Mniejsze dochody z tytułu podatków CIT i PIT za sprawą decyzji rządu, nie tylko naszej gminy czy  wysoka inflacja, dzisiaj blisko 20 proc., to niewątpliwe czynniki, które „ustawią” założenia do przyszłorocznego budżetu.

Jaka jest rzeczywistość finansowa Blachowni? Jakie są planowane wydatki i przychody? Jaki będzie deficyt budżetowy? Czy gmina otrzyma wystarczającą subwencję oświatową od rządu czy trzeba będzie dopłacać do szkół? Czy czekają nas większe wydatki na spłatę kredytów? Czy wysoki wzrost prądu i gazu będzie oznaczać wyłączenia oświetlenia ulicznego? Czy w placówkach gminnych trzeba będzie przykręcać kaloryfery. A co z opłatami za śmieci wobec wzrostu cen za paliwo? A co z planowanymi inwestycjami w przyszłym roku? Zapewne samorząd blachowniański nie będzie chciał rezygnować z kluczowych  inwestycji, na które tak czekają mieszkańcy jak chociażby kanalizacja czy naprawy dróg?

Za dwa dni poznamy projekt budżetu Gminy Blachownia na 2023 rok.

ZAMKNĘLI PRZEJAZD W WYRAZOWIE

Do 21 listopada będzie zamknięty przejazd kolejowy przy ul. Konopnickiej w pobliżu toru w Wyrazowie. Utrudnienia mają związek z realizacją zadania pn. „Remont przejazdu kolejowo – drogowego w km 125,630 linii kolejowej nr 61 relacji Kielce – Fosowskie w ciągu drogi gminnej nr 601051S (ul. Konopnicka) w m. Blachownia”. A tydzień później  zostanie zamknięty przejazd w Ostrowach przy ul. Kawowej.

CIIII TU JEŻYK ŚPI

10 listopada obchodzimy Dzień Jeża.
„A w ogrodzie jeżyk śpi…” – śpiewają dzieci z plastusiowego Przedszkola Nr 2 w Blachowni.

Maluchy ze swoimi paniami pomyślały o kolczastych przyjaciołach i na zimę usypały jeżom trzy kopczyki liści.

Teraz zwierzątka na ogrodzonym terenie pod liśćmi przezimują do wiosny. Piękna inicjatywa – jeżyki biją brawo.

„Chociaż na grzbiecie jeżyk kolce ma, to każde z dzieci lubi go jak ja”.

PONOWNIE PODRZUCILI ŚMIECI PRZY WIELKOBORSKIEJ

Jak podaje KMP Częstochowa, policjanci, zwalczający przestępczość gospodarczą z Częstochowy zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, którzy składowali niebezpieczne odpady na terenie województwa śląskiego i opolskiego. Przestępcy w wieku 42, 43 i 52 lat, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Katowicach, decyzją sądu trafili do aresztu.

Tymczasem przy ul. Wielkoborskiej znowu zaroiło się od podrzuconych śmieci.
Odpady udało się wykryć dzięki zgłoszeniu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Teren został uprzątnięty, a przy drodze znowu pojawiła się zerwana metalowa zapora.
Czy tym razem zatrzyma „śmieciarzy”?

 

źródło KMP w Częstochowie.

SPOKOJNE I MERYTORYCZNE SPOTKANIE W CISIU

Blisko 40 mieszkańców z Cisia wzięło udział w spotkaniu na temat, postępujących prac kanalizacyjnych m.in. w sołectwie Cisie.

O pracach i kolejnych etapach budowy kanalizacji w sołectwie mówili: Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni, Michał Bednarczyk, kierownik referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Mariusz Pogoda, inspektor nadzoru budowlanego, który nadzoruje roboty w Cisiu.

-Przepraszamy pani burmistrz za człowieka z Cisia, który tak brzydko o was pisze. Są tacy ludzie, którym zawsze coś się nie podoba, plują na wszystko – mówił obecny na spotkaniu  mieszkaniec sołectwa.

-Jest to dla nas bardzo przykre, bo ta kanalizacja powstaje dzięki ogromnej determinacji wielu osób, a jest to bardzo trudne zadanie inwestycyjne. Zdecydowaliśmy się na budowę kanalizacji w Cisiu bo oczyściliśmy zbiornik wodny i to ma ogromne znaczenie dla czystości naszej wody. Wszystkie siły kierujemy na budowę kanalizacji tym bardziej jest to przykre gdy na nas spływa fala hejtu. Różne osoby, także nie związane bezpośrednio z budową kanalizacji, oskarżają nas o niestworzone rzeczy. O rzekomą zmianę technologii budowania, że używamy tańszych materiałów przy budowie kanalizacji, że budujemy tzw. suchy kanał. Dlatego czuje się zobowiązana poinformować państwa, że to nieprawda co ten człowiek pisze. Inwestycja postępuje i nie jest zagrożona. Mamy plany, pieniądze i determinację, aby zakończyć to zadanie – wyjaśniła burmistrz Sylwia Szymańska.

-Ja nie czytam takich (…) ludzi wiec mam spokój, a o kanalizację pytam u źródła – dodał inny mieszkaniec Cisia.

Mieszkańcy zadawali też pytania m.in. kiedy całkowicie zostanie zakończona inwestycja w Cisiu, czy będą musieli płacić za przyłączenia do kanalizacji, czy po wszystkich pracach  zostanie odtworzona droga wraz z budową nowego chodnika wzdłuż ul. Cisiańskiej oraz kiedy zostanie oddana do użytku ul. Herbska.

Spotkanie było spokojne, merytoryczne i bardzo potrzebne.

ZEBRANIE W CISIU W SPRAWIE KANALIZACJI

We wtorek 8 listopada o godz. 18 odbędzie się spotkanie informacyjne z mieszkańcami Cisia. Temat – kanalizacja w sołectwie. Miejsce spotkania – remiza OSP.  Burmistrz Blachowni poinformuje m.in. o tym, że kanalizacja w Cisiu nie będzie sucha czyli bezodpływowa. Szczegóły 8 listopada. 

-Nie ustajemy w działaniach, mających na celu poprawę warunków życia naszych mieszkańców. Ten rok to czas kolejnych ważnych inwestycji. Priorytetową i wyczekiwaną przez mieszkańców jest budowa kanalizacji. To bardzo trudne i kosztowne zadanie. W naszej Gminie poprzedzone było kilkoma latami przygotowań, ale dzisiaj dzięki mojej i zgodnej decyzji Rady Miejskiej jest w zaawansowanym etapie wykonania – informuje Sylwia Szymańska, burmistrz Blachowni.

Pierwszy etap zadania realizowany jest w sołectwie Cisie – w ramach środków pozyskanych przez gminę z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt zadania to – 3 mln 278 tys. zł. Z PROW realizowany będzie również kolejny etap kanalizacji w Cisiu za kolejne 3 mln zł z pozyskanych środków.

W ramach programu Polski Ład nasza Gmina rozpoczęła także inwestycja pod nazwą „Budowa kanalizacji w Gminie Blachownia – etap I”. Obejmie ona kanalizację w Łojkach – w ulicy Długiej i Podmiejskiej oraz połączenie Cisia z ulicami: Kościuszki – Cisiańska, Nadrzeczna, Wronia, Tartakowa i Gajowa. Budowa kanalizacji w Ostrowach obejmie ulice: Kretą, Wspólną i Konopnicką. Koszt zadania – 13 mln 197 tys. zł.

-Przygotowujemy się także do ogłoszenia przetargu na budowę kanalizacji z II etapu Polskiego Ładu. Będą to kolejne ulice w dzielnicy Ostrowy. Budowa kanalizacji to priorytetowa inwestycja, na którą w najbliższych latach przeznaczyliśmy środki w kwocie ponad 30 mln zł – dodaje burmistrz Szymańska.

źródło – Biuletyn informacyjny UM w Blachowni 2/2022