ROŚNIE ZADŁUŻENIE

Rośnie zadłużenie mieszkańców z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych, ale także za czynsz – poinformował mnie Ludwik Madej, kierownik ZMK. Zaległości za odbiór śmieci na ostatni dzień marca wynosiły 426.259 zł, w tym są zadłużenia z tego roku – 152.947 zł. Gmina wszczęła 5 postępowań w sprawie rozłożenia zaległości na raty, wystawiła 20 tytułów wykonawczych z tytułu zaległości. DO Urzędu Skarbowego wystosowała 5 pism w sprawie ograniczenia tytułów wykonawczych, a także przesłano 3 wezwania w sprawie złożenia wyjaśnień.


Zaległości z tytułu czynszowych są jeszcze większe. Obecnie wynosi ono aż 4.497.679 zł. W tej kwocie mieszczą się naliczone odsetki 1.890.148 zł. O ile w 2019 roku zadłużenie spadło to już w roku covidowym czyli w 2020 wzrosło o 24,5 tys. zł.

RADOŚCI I WZAJEMNEJ ŻYCZLIWOŚCI, BY STAŁY SIĘ ŻRÓDŁEM WZMACNIANIA DUCHA

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Mieszkańcom naszej Gminy i gościom życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość, by stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie napełni nas pokojem i wiarą.
Niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

Błogosławionych, pełnych wiary, nadziei i miłości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Marek Kułakowski


.

Zdrowych i pogodnych świąt życzą radni:

Małgorzata Bernat
Katarzyna Borycka
Barbara Bagmat
Ewelina Gajzner
Tadeusz Borek
Tomasz Czech
Krzysztof Czerwik
Tomasz Rećko
Jerzy Szkurłat
Dariusz Wącław

BLACHOWNIA BEZ RZĄDOWEGO III WSPARCIA FIL


Ponad 191 mln zł trafi do jednostek samorządu terytorialnego z województwa śląskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
W naszym regionie tylko dwie gminy otrzymały wsparcie Koniecpol – 4,3 mln zł. 2,3 mln zł pochłonie budowa sieci drogowej wraz z chodnikami, a pozostała kwota na trzecią część budowy wodociągów. Mstów dostanie – 1,9 mln zł. 1,2 mln zł wsiąknie budowa oczyszczalni, a 700 tys. zł budowa kładki.
Innym gminom, miastom i powiatom w naszym regionie m.in. Blachowni rząd pokazał figę. Samorządowcy nie mają wątpliwości, że to niesprawiedliwy podział środków.


Szkoda, że za miesiąc nie ma kolejnych wyborów prezydenckich.

NIEBIESKA BLACHOWNIA


2 kwietnia obchodzimy nie tylko kolejną rocznice śmierci św. Jana Pawła II, ale także pamiętamy o ludziach z autyzmem. W tym dniu z inicjatywy Kataru obchodzimy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.


To dzień solidarności z osobami z autyzmem.


2 kwietnia, wśród wielu miast w kraju, na niebiesko zapali się także Blachownia. Dokładnie o godz. 20 Urząd Miejski będzie niebieski.
W ten sposób zwracamy uwagę na problemy i potrzeby osób z autyzmem.

foto UM Blachowni, blachownia.pl / fb Stowarzyszenie „Daj mi czas”.

ODSZEDŁ SEBASTIAN CIERPIAŁ

Śmierć to przyjaciel, co go nie ma,
autobus, który nie przyjedzie,
to nieskończony jest poemat,
droga, co w nicość wiedzie.
Mariusz Parlicki

Kolejna bardzo smutna wiadomość. Dzisiaj w nocy w wieku 43 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Sebastian Cierpiał, sołtys Wyrazowa, były radny Blachowni, a ostatnio wiceprzewodniczący Rady Powiatu Częstochowskiego.
Śp. Sebastiana zapamiętam jako dobrego człowieka, społecznika i samorządowca, który angażował się w wiele spraw.

Całej Rodzinie zmarłego oraz wszystkim bliskim naszego kolegi składam serdeczne wyrazy współczucia.

foto UM Blachownia