ŻYCZENIA NA DZIEŃ SAMORZĄDU


.
W marcu 1990 r. Sejm RP kontraktowy uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym. Na jej podstawie w miejsce PRL-owskich rad narodowych wprowadzono rady gminy, które miały uprawnienia do wyboru przedstawicieli władzy wykonawczej. W miastach liczących powyżej 50 tys. mieszkańców zostali wybrani prezydenci, w mniejszych miejscowościach burmistrzowie, oraz w gminach wiejskich wójtowie. Kolejny etap reformy administracyjnej nastąpił w styczniu 1999 r. Polegał na wprowadzeniu dwóch dodatkowych szczebli samorządu – powiatów i samorządowych województw. Zwieńczeniem reformy samorządowej było wprowadzenie bezpośrednich wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Pierwsze takie wybory odbyły się 27 października 2002 roku.

Dzień Samorządu Terytorialnego obchodzony 27 maja jest świętem nie tyko Burmistrza, Radnych czy Pracowników Urzędu Miejskiego. To także święto wszystkich Mieszkanek i Mieszkańców Gminy, którzy tworzą lokalną wspólnotę samorządową.

W tym symbolicznym Dniu Samorządu Terytorialnego, w którym świętujemy pierwsze, wolne wybory do rad gmin, pragniemy podziękować za działanie na rzecz społeczności lokalnej. Wszystkim, którzy współtworzyli i współtworzą samorząd życzymy wiary, optymizmu i wytrwałości. Oby trud codziennej pracy był wynagradzany życzliwością ze strony ludzi oraz świadomością, że wysiłek samorządowy przyczynia się do rozwoju naszej gminy i naszego regionu.

Burmistrz Blachowni Sylwia Szymańska
Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Hreczański