ZMARŁ KS. STEFAN JACHIMCZAK


Po ciężkiej chorobie w wieku 73 lat zmarł śp. ks. Stefan Jachimczak, emerytowany proboszcz parafii pw. Św. Stanisława BM w Myszkowie. Był budowniczym kościoła w Rększowicach i jej pierwszym proboszczem.


Kapłan ten zasłynął z faktu przechytrzenia władz komunistycznych i wybudowania świątyni właśnie w Rększowicach. Jako że ówczesne władze wojewódzkie nie chciały się zgodzić na budowę kościoła w Rększowicach, ksiądz zakupił gospodarstwo rolne i postawił tu, razem ze swoim ojcem i braćmi, budynek inwentarski – oficjalnie nazywany bukaciarnią. Potem w jedną noc przy budynku wierni postawili krzyż i… dokonało się to na co władze komunistyczne nie chciały dać zgody.

Z kart z historii tej parafii czytamy m.in.
22 grudnia 1979 r. ks. Stanisław Pytlawski, ówczesny proboszcz parafii w Konopiskach, na terenie której znajdowały się Rększowice, otrzymał pismo podpisane przez biskupa pomocniczego Franciszka Musiela, który na mocy specjalnego mandatu biskupa ordynariusza Stefana Bareły, zlecił ks. Stefanowi Jachimczakowi niemal wszystkie uprawnienia i obowiązki proboszczowskie wobec mieszkańców Rększowic i Hutek, choć jeszcze bez tytułu proboszcza. 23 grudnia 1979 r. biskup Franciszek Musiel – moralne oparcie ks. Stefan Jachimczaka w ostrym konflikcie z Urzędem Wojewódzkim – odprawił pierwszą Mszę św. w tzw. „bukaciarni”. Wobec represji ówczesnych władz wojewódzkich wierni czuwali 28 dni, broniąc swojego, wtedy jeszcze skromnego miejsca kultu, z narażeniem na szykany. Szykanowani byli także niektórzy urzędnicy państwowi, którzy wydawali potrzebne zezwolenia w oparciu o przepisy prawa, ale nie w duchu ideologicznej represji. (…)
8 maja 1982 r. biskup częstochowski Stefan Bareła erygował parafię pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rększowicach, a miesiąc później ks. Stefana Z. Jachimczaka mianował jej pierwszym proboszczem. Potem ks. Jachimczak przekazał notarialnie, zakupioną na swoje nazwisko, działkę i wybudowany obiekt na rzecz parafii Rększowice.

Ks. Stefan Zenon Jachimczak pod koniec lat siedemdziesiątych XX wieku był wikariuszem parafii św. Michała Archanioła w Blachowni. Święcenia kapłańskie przyjął w maju 1972 roku, razem z nieżyjącym już abp lubelskim Józefem Życińskim.

foto niedziela.pl
parafiarekszowice.pl