ZŁOŻYŁEM KOLEJNĄ INTERPELACJĘ


Rodzice małych dzieci zauważają, że podczas ostatniego przeglądu placów zabaw przy ul. Korczaka 6a, w którym brali udział prawdopodobnie pracownicy ZMK, zapomniano o tym miejscu. Niestety na tym placu jedna z bujanek od ponad roku nie nadaje się do użytku.


.

Kolejne dwie są mało estetyczne co dla dzieci ma duże znaczenie. Plac porasta trawa,


a obok przy ul. Kubowicza jest składowisko szklanych butelek.


W dodatku jedna z ławek powoli się zapada i może podzielić los innej ławki, której już nie ma bo- spróchniała.