ZAKAZ DLA ROWERÓW?


Mieszkańcy zwracają mi uwagę na fakt, że skwer przy ul. Sienkiewicza jeszcze nie został oddany, a już jest niszczony. Chodzi o główną ścieżkę (ta jasna) w i młodych rowerzystów, którzy celowo rozpędzają się na jednośladach, a potem hamują.


Spacerujący mieszkańcy, nierzadko mamy z wózkami czy dziećmi dostrzegają dwie kwestie. Niebezpieczeństwo dla pieszych ze strony szybko jadących rowerzystów oraz ślady opon jakie zostawiają hamujący rowerzyści.


Dlatego w imieniu mieszkańców składam wniosek do Urzędu Miejskiego o przemyślenie czy nie warto w tym miejscu wprowadzić znak nakazu C-13 A czyli koniec drogi dla rowerów. Tym bardziej, że obok skweru wzdłuż ulicy już jest ścieżka rowerowa.