ZA CHWILĘ KANALIZACJA RUSZY NA: MIARKI, PRZECHODNIEJ, KAWOWEJ, MAŁEJ, GWIEZDNEJ, SADOWEJ, POWSTAŃCÓW, MICKIEWICZA I SOSNOWEJ.

Za chwilę ruszy dalsza budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Blachownia w ramach polskiego ładu etap II. Komisja przetargowa oceniła, że firma ZTHU Stanisław Krupinski z Wrzosowej złożyła najkorzystniejszą ofertę na budowę kanalizacji w Ostrowach. Firma za swoją usługę chce – 10.527.275 zł. 

Jak informuje Urząd Miejski roboty będą polegać na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, sięgaczy do granic posesji, budowie studni, dróg na poszczególnych ulicach (odtworzenie ulic asfaltowych w technologii asfaltowej, brukowanych oraz gruntowych do stanu nawierzchni utwardzonej brukowanej zgodnie z przedmiarem).

We wskazanych miejscach w dokumentacjach kanalizacja zostanie wykonana w rurach osłonowych oraz przewiertem.

Zawarcie umowy Gminy Blachownia z ZTHU Stanisław Krupinski nastąpi 24 marca br. zaś prace powinny ruszyć już w kwietniu.

Kanalizacja będzie budowana w ulicach: Miarki, Przechodniej, Kawowej, Małej, Gwiezdnej, Sadowej, Powstańców, Mickiewicza i Sosnowej.

Warto dodać, że podobne prace trwają już na Konopnickiej, Wspólnej i Krętej.