WCZASOWA NA 15 MIEJSCU

Wojewoda śląski ogłosił wstępną listę rankingową wniosków na dofinansowanie zadań w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019”. Wnioskodawcy, których projekty zostały odrzucone z przyczyn formalnych, uzyskali o tym indywidualną informację wraz z uzasadnieniem.
Teraz do 21 listopada wnioskodawcy, których projekty są ujęte na wstępnej liście rankingowej, mogą składać zastrzeżenia do wyników oceny merytorycznej wniosków.

Nasza Gmina zajęła bardzo dobre 15 miejsce (na 45 przyjętych wniosków) z prawie 23 pkt. Burmistrz Blachowni stara się o środki na remont ul. Wczasowej. Po modernizacji terenów wokół zbiornika wodnego, odnowiona ulica idealnie w komponuje się w odnowione obszary przy stawie. Miejsce i liczba zebranych pkt. dobrze wróży na ostateczne rozstrzygnięcie.