ULICA ZIELONA GOTOWA

Po problemach, nie z winy Gminy, zakończył się remont ul. Zielonej w Łojkach. Zatem koniec z objazdami, z wszelkimi utrudnieniami np. z wyjazdami z prywatnych posesji. Dzisiaj Zielona w kostce będzie służyć mieszkańcom i to jest najważniejsza informacja.