RIOTYNOWA KONTROLA

Do 27 czerwca w Urzędzie Miejskim w Blachowni potrwa kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej z Katowic. Jest to zaplanowana i rutynowa (co 4 lata) kontrola prawidłowości i poprawności w sferze finansowo-księgowej. Zespół kontrolny, zgodnie z Ustawą o Finansach Publicznych, nie sprawdza merytorycznej strony czyli zasadności podejmowanych inwestycji.