RAPORT O STANIE GMINY BLACHOWNIA

Gotowy jest raport o stanie Gminy Blachownia za 2020 rok.


Dokument ten musi być zaprezentowany do 31 maja. Obejmuje on podsumowanie działalności burmistrza Blachowni poprzednim roku w sprawie realizacji: polityki, strategii i programów oraz uchwał Rady wraz z budżetem obywatelskim. Raport przedstawia dane dotyczące realizacji dochodów, realizacji wydatków czy pozyskanych zewnętrznych środków finansowych.
Zapewne podczas omawiania tego raportu będzie dużo na temat pandemia, która zaczęła się w marcu 2020 roku. Jak Covid 19 wpłynął na funkcjonowanie samorządu w Blachowni w porównaniu z rokiem ubiegłym. W debacie nad raportem o stanie gminy prócz radnych mogą wziąć udział także mieszkańcy.
Radni podczas najbliższej sesji będą mieli dwa ważne głosowania, które wiążą się ze sobą. Wotum zaufania dla burmistrza i absolutorium budżetowe.