PRZYJĘLIŚMY BUDŻET NA 2019 ROK

Radni Blachowni, na ostatniej sesji w tym roku, jednogłośnie przyjęli projekt budżetu na 2019 rok.

Burmistrz Blachowni prosząc o przyjęcie projektu budżetu na przyszły rok mówiła m.in.
-To jest dobry i skuteczny budżet, bowiem opiera się o realne źródła dochodów, nie zwiększając jednocześnie obciążeń podatkowych dla mieszkańców. Jego skuteczność wynika z założonych liczb i jakości zadań inwestycyjnych, których efektem będzie zakończenie i rozliczenie wielu ważnych dla nas przedsięwzięć dofinansowanych w znacznej większości ze środków unijnych.

Dochody Blachowni w przyszłym roku planowane są w wysokości 65,4 mln zł, a wydatki mają wynieść ponad 67 mln. Do wykonania mamy łącznie 31 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę blisko 23,4 mln zł czyli 1/3 całego budżetu. Będzie to więc kolejny rok wielkiej ofensywy inwestycyjnej w naszej gminie.

-Prócz wspomnianych zadań wykonamy też bardzo ważne dla mieszkańców prace związane z budową parkingu i modernizacją łącznika przy ul. Żeromskiego, czeka nas budowa ulic: Wojska Polskiego, Swojskiej, Pogodnej, Chrobrego i Wczasowej. Druhów z OSP Blachownia wyposażymy w nowoczesny, ciężki wóz bojowy oraz rozpoczniemy europejski projekt ekologiczny, wyposażający blachowniańskie domy w instalacje odnawialnych źródeł energii. Blisko 15 mln zł przeznaczymy na wsparcie rodzin i osób najuboższych w naszej gminie. Ponad 13 mln zł przeznaczymy na wychowanie dzieci i młodzieży w naszych szkołach i przedszkolach. 1,3 mln zł kosztować będzie zapewnienie sprawnego lokalnego transportu publicznego. W roku przyszłym planujemy zaciągnąć kredyt na sumę 3 mln zł, z czego 1,33 mln zł zostanie przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – dodała burmistrz Sylwia Szymańska.

Co warto dodać – projekt budżetu był analizowany i oceniany przez radnych na posiedzeniach komisji. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach także pozytywnie oceniła budżet, nie wnosząc żadnych zastrzeżeń. Radni nie zgłosili wniosków zatem burmistrz nie musiała wprowadzać autopoprawek.
Za przyjęciem budżetu, czego nie odnotowano od trzech, a może nawet czterech kadencji, głosowali wszyscy obecni na sesji radni, czyli 14 osób.


Opinię do projektu budżetu przedstawiła szefowa Komisji Budżetu Katarzyna Borycka.


Radni na sesji dokonali też zmiany w budżecie gminy na 2018 rok oraz dokonali zmian w Statucie Gminy.